Интернет и глобалната мрежа

Интернет


1.Интернет и глобалната мрежа

Интернет е гигантска мрежа, която свързва множество компютърни мрежи. Интернет е мрежа от мрежи. Някои от тях са затворени мрежи “затворени” мрежи, несвързани с други компютри или мрежи. Много мрежи обаче са свързани с други мрежи и така всеки компютър, в която й да е мрежа, комуникира с компютри от която й да е мрежа от системата.

Интернет започва да се развива в САЩ през 1969 г. като експериментален проект на Advanced Research Project Agency (ARPA), под името АРПАНЕТ (ARPANET). В началото мрежата е свързвала компютри и компютърни мрежи на отбраната и университетски лаборатории, провеждащи изследвания, свързани с отбраната. Постепенно мрежата обхваща университети, корпорации и хора от целия свят и започва да се нарича Интернет.

Интернет няма единен собственик.

Интернет е децентрализирана система, която няма единен център за контрол върху съобщенията.

Отделните потребители ползват интернет, като се обръщат към т.н. “доставчици на интернет услуги” (Internet Services Providers-ISP). Много от тях са търговски дружества, предлагащи достъп до интернет срещу месечна или часова такса.

2.Услуги предоставяни в Интернет.

Съществуват различни начини за обмен на съобщения и информация в интернет. Те могат да бъдат групирани в няколко категории.

Повечето от методите за комуникация могат да се използват за предаване на текст, данни, компютърни програми, звук, визуални изображения и подвижни видео изображения.

а)Електронна поща. Един потребител на мрежата може да адресира или препраща съобщения (е-mail) до един или повече други адреси. E-mail по интернет не


Други реферати:
Социалните типове в Дядо Горио
Сонет 130 от Шекспир
Раят и адът на човешката душа в Божествена комедия на Данте Алигиери
Разсъждения върху Хамлет
Хамлет


Изтегли рефератаХамлет - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия