IPDC

IPDC е пакет от спецификации, разработени от Проекта за Цифрово видео разпространение, който дефинира елементите, необходими за определяне на цялостната търговска система веднага след IP интерфейса като например тази на DVB-H. Характеризира се с конвергенция на мрежи за данни, разпространяващите и мобилните комуникационни мрежи. Това трябва да позволи на потребителите да консумират излъчени програми и да използват мобилни комуникационни услуги в едно интегрирано устройство. IPDC е определен в рамките на DVB-H и на съществуващите клетъчни телефонни мрежи. IPDC е система,съчетаваща на еднопосочната траектория на от-точка-до- много точки DVB (-H) разпространение с двупосочната интерактивна пътека, обикновено клетъчна комуникационна мрежа като GPRS или UMTS. И двете пътеки са базирани на IР протоколa. IPDC поставя на разположение много голямо количество от съществуващите IP-базираните услуги с цифрово съдържание с малки или никакви промени, необходими за разпространението чрез DVB-H: видео потоци, уеб страници, музикални файлове, софтуер и др. Фигура 4.8 показва елементите на системата и връзките между тях.Блокът за създаване на съдържанието е начален елемент от системата и е отговорен за осигуряването на съдържанието. И докато технологията е основана на Интернет протокола, съдържанието може да бъде от всякакъв вид, при условие, че е поставено в IР пакети. Освен това, за да се разграничат услугите, е задължително да се въведе основно описание на услугата. Блокът за създаване на съдържанието е строго свързан с модула за обслужване на услугата, който събира данни, заедно със свързаните с него метаданни от различни елементи за създаване на съдържание, предлагайки ги на потребителите. Този модул е отговорен за кодирането и обслужването на метаданните, осигурявайки електронен наръчник на услугата (Electronic Services Guide -ESG). Важна част от този модул е точката на взаимодействие с крайните терминали. Това дава възможност за обратна комуникация и по този начин и интерактивност. Следващата част на системата е отговорен за управлението на услугата и може да бъдат разделена в следните четири функционални единици:

  • Конфигурация на услугата и разпределение на ресурсите- грижи се за
    разпределението на честотната лента за обслужваните приложения и свързването на услугата с локализацията.


Други реферати:
Интернет-същност, история, развитие, възможности
Въведение във вградените микропроцесорни системи
Високоскоростни мрежи
Интерфейси- RS-232, токов кръг, паралелен интерфейс
Класификация на периферните устройства


Изтегли рефератаКласификация на периферните устройства - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия