IPDC

Една ефективна система за приемане на DVB-H може да бъде изградена с помощта на няколко предавателя на една и съща честота. Голяма площ от максимум 60 километра може да бъде покрита без да са необходими високи предавателни кули. Самите сигнали са изпратени от няколко места и поведението на системата е сходно с това на разпределящия предавател. Основните DVB-H предаватели трябва да бъдат точно синхронизирани, най-лесно с периодични сигнали, получени от GPS сателити. Ретранслатори могат да бъдат използвани за подобряване на покритието на критични области, където вътрешното или автомобилното приемане е било установено като незадоволително. Този вид мрежова структура е познат като гъста SFN мрежа.


Изцяло национален обхват

Когато се изисква национално покритие, на разстояния от стотици километри, няколко радиочестотни канали ще бъдат необходими. Наличието на канали се различава твърде много на една държава от друга. На теория три канала трябва да бъдат достатъчни, за да се осигури непрекъснато покритие на всяка област. Въпреки това, практически планирането на мрежата показва, че действително са необходими 5-6 канала. Чрез използване на различни канали в съседните райони дава възможност също така да преминава местно съдържание във всяка област. Това може да бъде важно с DVB-H, където местното съдържание се очаква да имат важна роля.

Мобилни ръчни приемници имат много по-малки антени, отколкото тези, използвани за стационарна или преносима телевизия. В допълнение, мобилните преносим приемници трябва да бъдат в състояние да получават сигнал от редица различни места, а понякога и при високи скорости, например във влакове или в автомобили. Тези фактори трябва да бъдат компенсирани като съществуващите мрежи се направят по-плътни и се изберат по-стабилни параметри на модулация. Затова, едновременното съществуване на DVB-T и DVB-H услугите в един канал, въпреки че е технически възможно, е малко вероятно да бъде съвършено. Използването на цял канал за DVB-H услуги прави възможно предлагането на десетки услуги едновременно, което е вероятно да събере много повече потребителски интерес, отколкото, ако само няколко програмни услуги са налични. Освобождавайки се от ограниченията и сложността планиращите мрежата се опитват едновременно да си служат със зоната на покритие с DVB-T, което може да позволи по-творческо използване на радиочестотния спектър в места, където хората използват преносими устройства.


Други реферати:
Раят на земята–утопия или реалност
Притчата за богаташа и Лазар (Лука 16-19-31) внушава ли, че не сме в напълно безсъзнание, когато умрем
Религия, стар и нов завет
Учението за благодатта и свободната воля на бл. Августин
Толерантността-дълг или грях на християнина


Изтегли рефератаТолерантността-дълг или грях на християнина - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия