Ирландия

Република Ирландия

Д


Национален герб

руго наименование - Ейре

Страната има площ 70.27 хил. кв. км и заема по-голямата част от о-в Ирландия. На север граничи с Великобритания (Северна Ирландия) - 412 км и има брегова линия - 3 172 км. Източните брегове са ниски, слабо нарязани, а западните - нарязани от дълбоки заливи. Централните части са равнинни, а южните - от отделни планински масиви - ай-висока точка в планините Керри - връх Карантуил - 1 041 м.

Климат - умерен, океански. Средна температура 5-8 градуса Сº, юли 14-16 градуса Сº. Валежи - 700-1500 мм, в планините - до 2000 мм. Реките са пълноводни (най-голямата е Шанон), много езера и блата. Растителност - торфена и ливадна. Горите, главно широколистни, заемат 4 % от площта на страната.

Население - 3 620 хил. жит. Гъстота - 51.5 жит на кв. км. Естествен прираст 7. Средна продължителност на живота - мъже - 73 г., жени - 79 г.

Етнически състав - ирландци - 98.4 %, англичани - 0.9 %, други - 0.7 %.

Официален език - английски и ирландски (30 % от населението говори ирландски, освен английски език).

Конфесионален състав - християни 99.7 % (от тях католици - 96.4 %, протестанти - 3.6 %), други - 0.3 %. Извън страната живеят около 4 млн. ирландци, главно в Англия, САЩ, Канада, Австралия и Нова Зеландия. Градско население - 58 %.

Столица - Дъблин (953 хил. ж.). Други градове - Корк (180 хил. ж.), Лимерик (79 хил. ж.), Голуей (60 хил. ж.), Слайго.

Административно деление - 26 графства (от тях 4 града-графства са обединени в 4 исторически провинции - Конахт, Ленстър, Манстър и Ълстър (само най-западните му части).

По-важни исторически събития и дати - IV в. пр. Хр. - населена от келтски племена; III в. - образуване на малки княжества и кралства; 796 г. - начало на нормандски (викински) нашествия; 1014 г. - изгонване на норманите от страната; 1169-1171 г. - начало на англо-саксонско завладяване на Ирландия - образувана английска колония Пейл; 1541 г. - английска колонизация на острова - крал Хенрих VIII; ХVII в. - англичаните завземат североизточна Ирландия (Ълстър); 1641-1652 г. - неуспешно въстание против англичаните - хиляди ирландци са изселени в Америка като роби; 1919 г. - в Дъблин е обявена независимостта на Ирландия. Англо-ирландска война; 1921 г. - Ирландия става британски доминион в състава на Великобритания; 18 април 1949 г. - Ирландия е обявена за независима република.

Държавно устройство - парламентарна република, начело с президент, избиран за 7 години. Законодателен орган - Национален парламент, в който влизат президентът и две палати - сенат (60 души, частично назначавани от президента, частично избирани от университетите и представителите на професиите за 5 години) и палата на представителите - 166 депутата, избирани за 5 години. Изпълнителна власт - правителство с премиер-министър.

Парична единица - ирландски фунт (IRL) = 100 пенса.

Стопанство - развита индустриално-аграрна страна. Разполага с находища на торф, олово, цинк, мед, сребро, природен газ и др. Промишлени отрасли - електроника, машиностроене, химическа и


Други реферати:
Дейности на строителния техник, свързани с изпълнение на дървени покривни конструкции
Държавна политика в строителството
Елементи на сградите
Изпълнение на армировъчни работи на обекта
Изпълнение на изкопни работи на обекта


Изтегли рефератаИзпълнение на изкопни работи на обекта - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия