Ислямски фундаментализъм

Разглеждам тази тема, защото смятам ,че е належащ национален и световен проблем!В самата ми курсова ще покажа данни от прочетеното което затвърждава мнението ми и притеснението което ме е налегнало ,от това какво още ше позволим в тази държава, имаме ли държава, и ако е така до кога населението на държавата ни ще е изцяло българско и дали определението с което наричаме турците –а именно – „малцинства” някой ден няма да се отнася до нас !  1. Как възниква и какво е Ислямски Фундаментализъм?


През втората половина на ХХ и началото на ХХІ век темата за ислямския фундаментализъм все по-често се поставя на дневен ред. Периодично тя заема централно място в информационните средства и създава проблеми за много правителства, за света като цяло и особено за водещите страни в него. Основна цел на фундаменталистките движения е сливане на религиозната и светската власт, при което сливане религиозното управление измества светското. Фундаменталистите изпитват дълбоки съмнения относно съвременната светска култура. През последните години за по-голямата част от човечеството представата за ислямския фундаментализъм се свързва с тероризма. Ислямът е една от трите световни религии заедно с християнството и будизма. В исторически аспект е една от най-младите религии, тъй като нейното появяване се датира към ранното средновековие. Основател на исляма се смята пророк Мохамед – исторически достоверна личтост. Основен източник за изследвания и описание на исляма е Коранът – исторически документ, съставен от последователите на Мохамед след смъртта му. Основните догми на исляма са поклонение на Аллах и почитане на неговия пророк Мохамед. Исус Христос в Корана се поставя на много високо място, но неговата божествена природа се отрича. Цялата правова система на исляма е заложена в специален сборник с правила – шериат. Също като юдаизма и християнството, ислямът смята всичко за предопределено и ставащо по волята божия. Ислямът признава бъдещия край на света и Страшния съд. За разлика от християнството тези събития не се свързват с появата на месия. Мюсюлманите признават безсмъртието на душата и задгробния живот.

Коранът подтиква мюсюлманите към следните действия:


Други реферати:
Същност и условия на патентното облагане
Счетоводно отчитане на финансовите активи на предприятието
Същност,видове и задачи на факторния анализ
Отчитане на увеличението на ДБА
Понятиен апарат и основни класификации в управленското счетоводство


Изтегли рефератаПонятиен апарат и основни класификации в управленското счетоводство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия