Истина и право

Софийски университет “Свети Климент Охридски”

Юридически факултет


Курсова работа по Обща теория на правото


на тема


ПРАВО И ИСТИНА”


Обучението в Юридическия Факултет започва с дискусия за смисъла и ценността на правото1. Търсеният отговор трябва да бъде на първо място универсален, за да оправдае по един безусловен начин ангажираността на човека с правото във всички времена, във всички културни и цивилизационни контексти. Но освен установяването на благодатно усещане за непреходност и историческа свързаност, необходим е и конкретен, актуален превод на това, което професор Цеко Торбов нарича “мисия на правника”. Тази актуалност и конкретност на отговора за смисъла и стойността на правото се изисква не само от неповторимостта на историческата ситуация, но преди всичко от необичайното светоусещане, което ръководи настоящето поколение студенти по право. Традиционната реторика на правната теория и философия, която се опира върху ценността на “обществения дълг”, не може напълно да вдъхнови тези млади хора. Не защото те са непременно нелечимо апатични, социопати, индивидуалисти и прочее, а защото по ред причини за тях нито действителността, нито стойността на общественото са очевидни и безпроблемни. Усложнена интуиция за социалното поставя под съмнение едностранчивото акцентирането върху нормативно-институционалната характеристика на правото и формира необходимостта на първо място от неговото екзистенциално изследване и оправдание.

Подобен опит не бива да се отъждествява с релативизиране разбиранията за същността на правото с оглед на това, което предварително би се определило от някои като конюнктурни психологически настроения и естетически нагласи. Актуализирането на правната идея, подобряването на адекватността на правната риторика не означава подмяна на предмета на юридическата наука, но е съобразено с уникалността на правото като неотделимо от тайната на човешката личност.

Изглежда неизбежно юридическата мисъл да следва промяната и развитието на саморефлективното познание на човека през вековете. Резултатът е натрупването на неизбродимо историческо познание както за формата и съдържанието на позитивното право, така и за безбройните опити на юридическата наука да изработи дефиниция за правото.Други реферати:
Основи на финансите
Смяна на сезоните
Париж-средновековна столица
Пари и банки
Температурното колебание Ел Ниньо


Изтегли рефератаТемпературното колебание Ел Ниньо - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия