Изборът и пътят на героя в На прощаване

3


НА ПРОЩАВАНЕ


ИЗБОРЪТ И ПЪТЯТ НА ГЕРОЯ

(МОТИВИТЕ И БОРБАТА)


Героят в Ботевото стихотворение "На прощаване" прави своя житейски избор и тръгва на борбата с тиранина. В този съдбовен миг той разкрива своите възвишени чувства и идеали в съкровена изповед пред майката.

Лирическият герой е горда и свободолюбива личност, която отхвърля робството като жестока неправда. Силно привързан към всичко родно, момъкът е готов на саможертва за свободата на Отечеството. Борбата с тиранина е най-достойното призвание, въпрос на чест и дълг. Юнашката смърт води към народната признателност и към безсмъртието - истинското битие на героите.

АРГУМЕНТИ


  1. Свободолюбие

  • Личната свобода

ЛГ е млад българин с горд и непреклонен дух и възвишени идеали. Той е роден "със сърце мъжко, юнашко" и не трае “пред турци глава да скланя, / сюрмашко тегло да гледа!". Момъкът не приема робската си участ и затова напуска родния дом, за да търси свободата по чуждите земи.

  • Народната свобода

Но в емиграция, макар и свободен, той е самотен и нещастен. Далеч от бащиния дом, от всичко родно и мило той се чувства "немил", "клет", "недраг". Емигрантският живот е "тежка чужбина" и "черна прокуда". Затова сега героят решава да се завърне в родината и да се бори с тиранина. Той вече е разбрал, че личната свобода не е достатъчна. Истински човек е свободен само ако и народът му е свободен. Така лирическият Аз стига до големите житейски истини на своето време: свободата е висша духовна ценност, по-необходима дори от живота. Но тя не може да се постигне с бягство, за нея трябва да се воюва.

  1. Родолюбие

  • Картината на родния дом

Чиста и безкористна личност, лирическият герой е дълбоко свързан с отечеството. То има съвсем конкретни измерения - родния дом, семейството, любима. Картината на родния дом е нарисувана с особена топлота и интимност. Важна роля за това имат метонимиите "бащино огнище" и "първо мляко засукал". Образът на "огъня" ражда представата за топлота, близост, живот; "първото мляко" говори за дълбоката и ненарушима връзка с родителите и семейството. Цветовият колорит, изграден от образите на "огъня" и "млякото", създава усещането за чистота, непорочност, светлина. Бащиният дом е храм на патриархалната хармония, разбирателство и уют. Той е свято място, където са близките му, където е израснал и изпитал за първи път любовта. Представата за родния дом се отъждествява с родината, с всичко “мило” и “драго”.

  • Обичта към родината – носталгията

Далеч любимото отечеството героят истински страда. Тъгата по загубената родина се преплита с носталгията по детството ("там, дето аз съм пораснал") и скръбта от раздялата с любимата ("там, дето либе хубаво / черни си очи вдигнеше"). В чуждата страна той се чувства прокуден скиталец, самотен и безутешен:

Да ходим, да се скитаме

Немили, клети, недраги!

  • Обичта към родината - саможертвата


Други реферати:
Вътрешният свят на човека- опити за разгадаване
Геронтопсихология
Гещалтпсихология
Групата като социален феномен
Групова динамика. Динамиката в малките групи. Характеристики на групите


Изтегли рефератаГрупова динамика. Динамиката в малките групи. Характеристики на групите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия