Изчисляване на двустепенен цилиндричен редукторРУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

Катедра: “МАШИНОЗНАНИЕ И МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ”


КУРСОВ ПРОЕКТ №1


OБЯСНИТЕЛНО - ИЗЧИСЛИТЕЛНА ЗАПИСКАI.Увод.

Редукторите са механизми,които предават мощност,като повишават въртя-щия момент и намаляват честотата на въртене.Широкото им приложение в различните отрасли на машиностроенето е довело до голямо конструктивно многообразие.

Независимо от това многообразие,предавките,които намират най-голямо приложение в редукторите са : цилиндрични с прави,наклонени или шевро-нни (стреловидни) зъби,конусни - с прави,наклонени или криволинейни зъби.

В сравнение със съвременните тенденции в машиностроенето и тук главна-та цел е осигуряване на възможно по – високи показатели на изделието при минимални размери и маса още в процеса на неговото проектиране.При редукторите,където основната маса е съсредоточена в корпуса,те се свеждат главно до борба за малки размери на зъбните колела и малки междуосови разстояния.

При зададени мощност и честота на въртене на входящия вал останалите основни фактори,които оказват влияние върху големината на редуктора и главно на междуосовите разстояния на зъбните предавки са : предавателното число,якостно-механичните характеристики на материала,от които са нап-равени зъбните предавки и относителната широчина на зъбните колела.

Други реферати:
България при управлението на цар Иван Асен II
Българите между Европа и Ориента през 18 и 19 век
Василий II
Санстефански договор и Берлински конгрес
Студената война-етапи в развитието, военно-политическо противопоставяне и други


Изтегли рефератаСтудената война-етапи в развитието, военно-политическо противопоставяне и други - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия