Изчисляване на трифазна намотка

Основни елементи на намотките за променливия ток


Едни от най-важните части на електрическите машини са намотките, защото чрез тях се осъществяват електромагнитните процеси, свързани с преобразуването на енергията.

Намотката е съвкупност от проводници, които се свързват по определен начин за да се получи максимална стойност на индуктирането в тях е.д.н. и да се възбуди магнитно поле, разпределено по подходящ начин. При конструираното на променливотоковите машини се цели е.д.н. да има синусоидална форма. Затова се вземат редица конструктивни решения, които водят до синусоидално разпределение на магнитната индукция във въздушна междина.

Основните части на променливотоковата намотка са: навивка; секция; секционна група и фаза.

Навивката е най-простият елемент от намотката. Тя се състои от два последователно свързани ефективни проводника, съединени от две челни съединения. Проводниците са разположени в канали на машината, които се намират на известно разстояние у един от друг. Ефективните проводници се обхващат от основния магнитен поток на машината, затова се наричат активни страни на навивката.

Секцията е основен елемент на намотката. Тя се състои от една или повече съединени навивки с обща канална изолация. Обикновено всички секции имат еднакъв брой навивки. Активните страни на секцията се разполагат в два канала, които са разположени един от друг на разстояние у. Това е ширината на секцията, наречената стъпка на намотката. Тя се измерва в брой канални деления. Стъпката е приблизително равна на полюсното деление . То е част от обвода на стартора, която принадлежи на един полюс. Затова броят им е равен на броя на полюсите 2 p. Полюсното деление се изразява в брой канали или в метри. При съставяне на намотките то се измерва в брой канали.


Други реферати:
Организация и етапи на годишното счетоводно приключване
Същност на счетоводството
Отчетно-информационна характеристика на активните банкови операции
Същност и предназназначение на сметките
Особености на счетоводното отчитане на разходите и приходите в строителството


Изтегли рефератаОсобености на счетоводното отчитане на разходите и приходите в строителството - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия