Изгаряния и измръзвания

Изгаряния се получават при прякото въздействие върху тялото на силно нагрети въздухообразни, течни или твърди тела (горещи пари и газове, горещи течности, нагрети предмети, отоплителни уреди, котлони, печки и пр.).

При битови и производствени условия изгаряния могат да се получат и при съприкосновение с химически вещества (сода каустик, сярна, солна, азотна киселина и пр.).

Някои видове лъчиста енергия (електрически ток, рентгенови, ултравиолетови, инфрачервени и други лъчи) също могат да предизвикат изгаряния.

В зависимост от причинителя на изгарянето, от продължителността на въздействието на топлинния агент, от големината на засегнатата повърхност и от възрастта на пострадалия могат да се получат различни повърхностни или по-дълбоки увреждания. По-обширните изгаряния се отразяват върху целия организъм.

По-тежко протичат изгарянията у възрастните хора над 55-годншна възраст и у децата под 10-годишна възраст. Особено тежко протичат изгарянията на окосмената част на главата и лицето, които се причиняват най-често от горещи газове и пари.

Местните поражения при изгарянето биват четири степени:

I степен изгаряне се характеризира със зачервяване и оток на засегнатия участък от кожата. Тези промени обикновено оздравяват за около една седмица и не оставят белези. Те завършват с олющване на повърхностния кожен слой.

II степен изгаряне се характеризира освен със зачервяване и оток и с различно големи мехури, съдържащи бистра течност.

III степен изгаряне се подразделя на III А степен (по-лека) и III Б степен (по-тежка).

При III А степен се наблюдава умъртвяване само на част от засегнатата кожа. На някои места се запазват малки кожни участъци с неувредени потни и мастни жлези и космени коренчета. От тези участъци при оздравяването се възстановява целостта на кожата.

При III Б степен в засегнатия участък кожата е умъртвена изцяло.

IV степен изгаряне е най-тежкото изгаряне. Умъртвени са всички тъкани в дълбочина (например цял крайник).

Тези степени рядко се срещат самостоятелно. На някои места изгарянето може да бъде от II, а в съседни участъци от III степен. Понякога (особено в началото) е твърде трудно да се уточни дали се касае за изгаряне от III или от IV степен.

Тежките изгаряния често причиняват шоково състояние на организма. Шокът се изявява в началото с т. нар. е р е ктилна фаза — болните са възбудени, говорят много, смеят се, настроението им е повишено, не съзнават тежестта на състоянието си. След това настъпва т. нар. торпидна фаза — тежко общо състояние, унесепост, повръщане, липса на усет за болка, безсъзнание.

През третата седмица след изгарянето изгорените тъкани се разпадат и често възниква инфекция на мястото на пораженията. Състоянието на изгорения се влошава, температурата се повишава до 38—39°С.

След четвъртата седмица започва периодът на заздравяване и възстановяване. Раните от II и III А степен изгаряния заздравяват. Умъртвените тъкани при изгаряне от III Б и IV степен отпадат. Секрецията от изгорените повърхности намалява, температурата спада, апетитът се възвръща, общото състояние се подобрява.

Понякога дори и изгаряния от III и IV степен могат да оздравеят. В тези случаи обаче често се получават големи ръбци и сбръчквания на кожата и подкожните тъкани, които могат да причинят тежка инвалидност.

Първата помощ при различните по степен и вид изгаряния е от голямо значение, защото понякога от нея зависи по-нататъшната съдба на пострадалия.


Други реферати:
Клисурски манастир
Краезнание град Лясковец
Кралство Дания
Кърджали през неолита
Мароко


Изтегли рефератаМароко - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия