Изглаждане на динамични редове

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ФИНАНСОВО - СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА ФИНАНСИ

Лекция по Статистика / 4 декември 2008 година/Изглаждане на динамични редове1. Обща характеристика – развитието в явлението е резултат на различни причини. Те са 4 основни вида. Всеки един от тях формира отделен компонент от развитието.

А) трайно действащи причини, които не променят своята сила и посока на въздействие . Те формират тенденцията на развитие

Б) сезонно причини , които формират сезонния компонент на развитиеито

В) циклични причини, формиращи цикличния компонент на развитието

Г) случайни причини, формиращи случайния компонент на развитието


Изучаването на всеки отделен компент на развитие се реализира на основата на елиминирането на останалите компоненти в развитието

Изглаждането на динамичните редове, известно още като моделиране на тенденцията на развитие се свежда до установяване на онова развитие в изследваното явление, което бихме наблюдавали ,ако развитието се формира само от въздействието на трайно действащите причини , които не променят своята сила и посока на въздействие.


2. Методи за изглаждане на динамични редове

2.1. Изглаждане със среден абсолютен прираст. Този метод се използва , когато развитието следва аритметична прогресия. Това означава,че от теоретична гледна точка изменението на явлението през всеки един подпериод на изследвания период е с един и същи абсолютен размер

t i

Y i

t1

Y1

t2

Y2

t3

Y3

t4

Y4tn

YnΔ2/1 = Y2-Y1

Δ3/2 = Y3-Y2

Δ4/3= Y4-Y3

ΔN/N-1 = YN-YN-1


Други реферати:
План за провеждане на рекламна кампания на фирма Vision
Потребителско поведение и маркетинг
Износ на пчелен мед за Швеция
Маркетингови комуникации на хотел
SWOT анализ и избор на стратегия за Златни Пясъци АД


Изтегли рефератаSWOT анализ и избор на стратегия за Златни Пясъци АД - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия