Измерване на коефициента на усилване на свръхчестотни антени
Тема: ИЗМЕРВАНЕ НА КОЕФИЦЕНТА НА УСИЛВАНЕ

НА СВРЪХЧЕСТОТНИ АНТЕНИІ. Теоретична част.

За количествена оценка на апособността на предавателните антени да концентрират излъчената мощност P в дадена посока, се използват т.н. коеф. на насочено действие D.

За оценка на реалното увеличение на нивото на сигнала в приемния пункт,се използва т.н. коеф. на усилване G ;в резултат на използването на насочени антени с коеф. на полезно действие …А.Аналогично на коеф. на насочено действие, той може да се дефинира като безразмерна величина, показваща колко пъти трябва да се намали (или увеличи) входната мощност Pa на изследваната (дефинираната) антена, така че при замяната й с идеален

( о=1) изотропен излъчвател с входна мощност Pао (Pao=P o/ o=P o), да се получи същата плътност на мощността (или напрегнатост на полето) в произволна точка от далечната зона.Коеф. на усилване зависи от посоката на излъчване G( , ).Той може да бъде изразен чрез коеф. на насочено действие и на полезнао действие.

G( )=Pao/Pa( )= a P /P ( )= a D( )

Максималният коеф. на усилване Gm( ) на реалните антени може да достигне няколко десетки хиляди пъти, поради което той често се изразява децибели Gm[dB]=10logGm

Коеф. на усилване G се определя най-често по един от следните директни методи:

-метод на сравнението

-метод на двете еднакви антени

-метод на огледалния образ(метод на плоския екран)

Метод на плоския екран:Пред изследваната антена се поставя голям плосък екран така, че посоката на max излъчване да бъде перпендикулярна на отразяващата повърхност.Размерите екрана трябва да бъдат такива, че да се отразява почти цялата излъчена от антената мощност. Методът се използва за определяне на коеф. на усилване на високочестотни насочени антени.


II.Схема на опитната постановка:III.Задачи за изпълнение:

Зад 1: Да се определи коеф. на усилване на съгласувана насочена антена, ако при поставянето на отразяващ екран на разстояние 40 см от нея по посока на max й излъчване, в захранващия вълноводен фидер се установява р-м на смесена вълна,характеризиращ се с макс. ст-ст на измерения ток в детектора на сондата на ил max=100А и аналогична min


Други реферати:
Институциите в Европейския съюз
Ислямската религия - теория и практика
Митове и реалност за мястото на малките народи и нациии
Модни тенденции за абитуренските балове.
НАТО и мирът на Балканите


Изтегли рефератаНАТО и мирът на Балканите - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия