Изпит по Невропсихология при проф. Мавров

Невропсихология

проф. Л. Мавров

ПУ, 22.01.2010 г.


Невропсихологията е интердисциплинарна наука, мястото й е между неврологията и психологията. Развива се след Втората св. Война, както и други такива гранични науки, подобно на психолингвистиката, психофармакологията и др.

Невропсихологията се занимава с висшите корови функции, както и с техните нарушения.

От своя страна, психологията изучава и здравите хора (чрез тестове и т. н.), но когато мозъкът е здрав и работи цялостно е трудно да се разбере кои точно неврони (от 120 млрд.) как работят, кои точно неврони какво правят и в какви ансамбли се включват.

Понякога някои области се увреждат (най-често от инсулт, травма, тумор, възпаление и т. н. - причината не е важна в случая), нарушенията зависят от това каква област е засегната. Получава се изключване на определени звена и информацията, която се получава е дефектна. Точно тази информация дава данни коя структура на мозъка за какво отговаря; зависи ли една функция от друга и т. н. Например невролингвистиката се знимава с нарушенията в говорните функции.

Висши корови функции. (Терминът хемисфера означава полукълбо)

Съществуват 4 дяла на мозъка:

  1. челен (фронтален);

  2. теменен (париетален);

  3. слепоочен (темпорален);

  4. тилен (окципитален).

Две основни бразди са тези, които го разделят – това са страничната бразда (т. Нар.

Силвиева и централната бразда – нар. Роландова).

Вляво от централната бразда се намира

прецентралната извивка, а вдясно от централната бразда – постцентралната извивка.


Не цялата мозъчна кора извършва висши корови функции. Извършват се и някои нисши – например да се получи даден вид сетивно дразнене. Тези първични (проекционни) зони се проектират далеч в периферията. Например виждането е виждане на светлина, петна и т. н. Разпознаването на предмета обаче вече е висша корова дейност. Зрителната кора е в слепоочния дял. В горната част на слепоочния дял (почти в самата бразда) е слуховата кора. В постцентралната извивка - в теменния дял е телесната сетивност – соматотопична представителност, като сетивността на главата е в долната част, голяма част е отделена на сетивността на ръката и особено на пръстите, по-малка – на туловището и в най-горната част е сетивността на крака. Ако се увреди тази част – води до липса на сетивност (анестезия).

В прецентралната извивка (в челния дял) невроните изпращат своите импулси до всеки мускул на тялото (за волеви движения). Това е моторната функция, затова се нарича моторна кора.

Цялата друга кора ≠ проекционната е асоциативната кора. Там невроните контактуват чрез аксоните си с друг неврон пак в кората. Това са т. нар. “корово – корови” връзки = висши корови функции.

Висшите корови функции са три групи:

  • гнозис – най-сложната и висша преработка на сетивната информация. Разпознаване на предмети, лица и др. фигури, форми, гласове, шумове и пр.;

  • праксис - не елементрни съкращения на мускули, а съкращения по програма, която се изгражда на друго място – сложни двигателни умения и сръчности, резултат от обучения


Други реферати:
Съвършенство на организацията
Стратегия на фирма Avon
Същност на мениджмънта
Стратегия за развитие на фирма
Стратегически програми в бизнеса


Изтегли рефератаСтратегически програми в бизнеса - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия