Изпитване материали на опънШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
КАТЕДРА: ИНЖЕНЕРНА ЛОГИСТИКА
ПРОТОКОЛ № 1
по дисциплина МАТЕРИАЛОЗНАНИЕТЕМА: ИЗПИТВАНЕ МАТЕРИАЛИ НА ОПЪН
ИЗГОТВИЛА: Цветлена Тодорова Лефтерова

Първи курс Фак. N 0131

ШУМЕН

2012


Други реферати:
Функции на търговията
Ситуационен (SWOT) анализ на фирма “ГАМА” ЕООД
Структурни промени като фактор за промяна на международната маркетингова среда
Поведение на потребителите на стоки за лично потребление
Разработване на ефективни маркетингови комуникации


Изтегли рефератаРазработване на ефективни маркетингови комуникации - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия