Използване на фолио от напълнен полиетилен

Таблица 1

Опитни резултати от изпитанията за устойчивост и напукване (h)

Съдържание

на пълни- тел%

Режим


0


1


3


5


10


20


30

А

15

18

19

22

23

25

26

Б

17

20

22

20

42

46

48От таблицата става ясно, че напукването протича по – бързо при по – голяма степен на кристалност, т.е. при по – малко съдържание на пълнител. Това съответства на изследванията по разрушаване на образците и доказва, че разрушаващото напрежение е по – голямо при образците с по – голяма степен на кристалност.

Освен това е интересно да се проследи влиянието на различни разтворители върху ПЕНП най – вече на някои ГСМ, използвани в БА: моторно масло “Диона” (“Диона” М10 – Д2 – Е1), трансмисионно масло, танково масло, нафта. Резултатите (след 72 часов престой) са поместени в таблица 2 и се отнасят за ПЕНП съдържащ 10% креда.

Таблица 2

Якостни показатели на ПЕНП след 72 часов престой в ГСМ

Вещество

Сила на разрушаване, N

Максимална сила, N

Деформация при максимална сила, %

Деформация при разрушаване, %

преди

след

преди

след

преди

след

преди

след

“Диона”


18,40

9,59

22,78

8,85

52,11

100,20

38,82

74,65

Трансмисионно масло

25,94

18,76

33,05

19,23

72,33

139,09

58,20

111,92

Танково масло

25,74

21,16

33,06

20,21

82,17

158,02

61,13

117,55

Нафта


21,85

5,68

28,13

5,69

26,02

50,03

19,73

37,95

От направените опити и получените резултати става ясно, че след въздействието на ГСМ силата на разрушаване чувствително намалява, докато еластичността им се увеличава, тъй като деформацията при разрушаване е мярка за това.

Всичко това повишава годността на ПЕ в технически план и намалява стареенето.

Проследено е и влиянието на редица химични вещества, върху устойчивостта на напълнен ПЕ след престой в тях от 30 дни (таблица 3).


Други реферати:
Рекламата в интернет
Потребителска верига
Пищови по агро маркетинг
Оценка на целевите пазарни сегменти на хотел Глория
Основи на маркетинга


Изтегли рефератаОснови на маркетинга - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия