Използване на фолио от напълнен полиетилен

Таблица 3

Въздействие на някои химични вещества върху ПЕНП

Вещество

Концентрация, %

Устойчивост

Азотна киселина

50

Устойчив

Ацетон

100

Устойчив

Бензен

100

Неустойчив

Глицелин

100

Устойчив

Калиев перманганат

100

Устойчив

Ксилол

100

Неустойчив

Магнезиеви соли

Наситен разтвор

Устойчив

Медни соли

Наситен разтвор

Устойчив

Натриева основа

40

Устойчив

Солна киселина

Концентриран

Устойчив

Сярна киселина

50

Устойчив

Тетрахлоретан

100

Неустойчив

Фенол

100

Неустойчив

Формалин

40

Устойчив

Хромови соли

Студено наситен

Устойчив

От получените резултати се вижда, че ПЕНП е изключително устойчив в активна среда. Неустойчив е предимно в органични разтворители, съдържащи в молекулата си хлорни атоми.

Това позволява използването на ПЕНП като филмово покритие от активни химични въздействия.

От литературата е известно, че набъбването на ПЕ до определени граници подобрява неговите физико – механични показатели [8]. Изследванията показват,че разрушаването на обектите става при най – голяма деформация.

При нарастване на напрежението в процеса на разрушаване става допълнително преразпределение на напрежението по надмолекулната структура в този състав.

Резултатите от набъбването в ГСМ са поместени в таблица 4.

Таблица 4

Тегло на полиетиленовите проби преди и след набъбване

Вещество


Вид

“Диона”

Трансмисионно масло

Танково масло

Нафта

преди

след

преди

след

преди

след

преди

след

ПЕНП

10% креда

0,766

0,828

0,524

0,548

0,745

0,792

0,796

0,840

Фолио

0,08mm

0,021

0,029

0,034

0,037

0,018

0,021

0,032

0,041


Набъбването е по – значимо при напълнения ПЕ, докато при фолио има колеблив характер.IV. И З В О Д И

  1. Доказано е, че устойчивостта на напукване на напълнен ПЕНП расте непрекъснато с увеличаване съдържанието на пълнителя и е по висока при образците с по–малка степен на кристалност. Тези състави могат да бъдат използвани за изготвяне на опаковки за военното дело.

  2. След въздействие на ГСМ върху ПЕНП еластичността му се повишава, което подобрява износоустойчивостта му.

  3. Изследванията доказаха, че ПЕНП, както фолиото от първичен ПЕНП са изключително устойчиви на химични агресивни среди и на набъбване в ГСМ, което позволява използването им като филмови покрития и за опаковки за хранителни и технически цели, включително и за нуждите на войската.
Други реферати:
Пътнически агенции
Спортно-анимационни услуги
Технология на кулинарната продукция
Размах на търсенето
Основни туристически ресурси


Изтегли рефератаОсновни туристически ресурси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия