Използването на инструмента за трансформация Електронно правителство

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ


МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТКУРСОВА РАБОТА
НА ТЕМА:

Използването на инструментА за трансформация „Електронно правителство” на регионално ниво и фокусирането му към специфична политика- политика за околна среда”
ПО УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА:

“ТРАНСФОРМАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА, АДМИНИСТРАТИВЕН РЕИНЖЕНЕРИНГ”ВАРНА


Други реферати:
Анализ на размера на видовете такси в различните общини
Анализ и характерните особености на бюджетните и извънбюджетните ресурси на община Русе
Дневник за проведена преддипломна практика в община Горна Оряховица
Реформите, предприети от Министерството на държавната администрация
Сравнение на етични кодекси на съдии и прокурори в България


Изтегли рефератаСравнение на етични кодекси на съдии и прокурори в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия