Изследователски методи и контрол в тениса

Тенисът в последните години се нареди сред най-популярните и масови спортове в света. Ярък израз на тази тенденция е непрекъснатото увеличаване броя на състезанията и участниците в тях.

Това оказа безспорно влияние върху повишаването на спортното майсторство. Голямата масовизация на тениса и повишаването на спортното майсторство налага обоснован подход. Ускореното развитие е закономерен резултат от труда на треньорите и широкото навлизане на науката и техническия прогрес в спорта. То е тясно свързано с успешното решаване на проблемите за обективизиране на двигателната дейност.

През последните години в тениса се наблюдават съществени изменения, насочени към усъвършенстване начина на игра, системата на подготовка, качествата на екипировката. Всичко това изисква актуализиране на методите и средствата на обучение и тренировка, а също така и обновяване на методите за контрол и оценка на спортната форма, в която се намира даден състезател.

Сегашните изисквания на тенисистите към физическата подготовка са твърде големи. Поради тази причина треньорите трябва да са наясно постоянно с нивото на физическа подготвеност на състезателите в различните етапи от подготовката. Тази мигновенна информация за състоянието на даден състезател става само чрез съвременни методи за контрол и оценка. За съжаление в българския тенис и подготовката на нашите тенисисти все още не са чак толкова навлезли новите постижения на науката. Постигането на високите цели, които стоят пред българските тенисисти са немислими без създаването на система за цялостно оценяване на състезателите. Тя изисква съвременно управление на спортната подготовка в тениса.

Едно от най-новите изследвания, които се проведе върху подрастващи български тенисисти е динамиката на пулсовата честота по време на състезание. Контролът и оценката на функционалното състояние на натоварването в съвременната спортна практика се осъществява чрез честотата на сърдечните съкращения и успешно се прилага като критерий за напрежението на адаптационните механизми.

В този смисъл, цел на изследването бе да се установи специфичната за тази възраст индивидуална реакция на организма по време на игра, като на тази основа да се определят пулсометричните критерии, които да


Други реферати:
Парите са всичко, парите са нищо
Родината на предците-моя родина
Европейското обединение в исторически преглед
По дрехите посрещат, по ума изпращат
Последната теорема на Ферма


Изтегли рефератаПоследната теорема на Ферма - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия