Изследователски методи и контрол в тениса

улеснят треньорите, работещи с този контингент, при планиране на тренировъчните натоварвания. В това изследване бяха включени 12 тенисисти на възраст между 14-16 години. Изследва се пулсовата честота по време на тенис-мач със средна продължителност от 1ч.30мин. Изследването се осъществи със съвременни пулстестери РЕ 3000. Като пулса бе измерен точно преди започване на мача (след проведена загрявка), по време на самия мач (през период от 1 мин.), както и максималния пулс, и естествено средните стойности на сърдечните съкращения.

На таблица 1 са дадени показателите от измерването, където се вижда, че тенис-мачовете протичат в неустойчиво състояние на кардиореспираторната функция на организма. При състезателите се наблюдава редуване на непрекъснати пикове и падове на стойностите и на кривата на пулсовата честота. Това може да се види и от коефициента на вариация.Таблица 1

Статистически показатели =>

X

mx

Me

Mo

S

R

Xmin

Xmax

V%

Пулс (HR) по време на мач

171.69

0.83

171

183

11.98

51

148

199

6.97От таблицата също се вижда,че средната пулсова честота е 171.69 уд/мин. Това показва, че тенис-мачовете протичат в т.нар. зона на смесен режим на енергоосигуряване. От данните за минималните и максималните стойности на сърдечните съкращения (съответно 148 уд/мин. и 199 уд/мин.) се потвърждава, че тенис-мачовете също влизат и в аеробния и анаеробния режим на енергоосигуряване. Т.е. всеки един двубой преминава през различни режими на енергоосигуряване, като най-голям е процента на смесения режим. Това стана ясно и от средните стойности, които подсказват, че с най-висок процент дял са пулсовите зони 160-170 уд/мин. (28%) и 170-180 уд/мин. (26%). Следващата зона с най-голям процент пулсова зона е тази между 180-190 уд/мин. (18%). Т.е през по-голямата част от тенис-мача, борбата се води в смесен режим на


Други реферати:
Живопис и скулптура на Леонардо да Винчи
Средновековното българско изкуство
История на татуировките и превръщането им в изкуство
Цветовете като емоция
Анализ на БТВ новините


Изтегли рефератаАнализ на БТВ новините - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия