Изследване на индуктивносвързани бобини

Технически университет София- филиал Пловдив

Катедра ЕлектротехникаПротокол №2

Тема:Изследване на индуктивносвързани бобини

  1. Теоритична част

Когато имаме индуктивно свързани бобини в електрическите вериги, при изменение на тока в една от тях, в другата се индуцира е.д.н. на взаимна индукция.


При съгласувано свързване на бобините, напреженията на самоиндукция и взаимна индукция имат еднакви знаци, тъй като собственият и взаимният магнитни потоци се сумират. И обратно-при несъгласувано свързване, знаците на тези напрежения се различни, тъй като двата потока се изваждат.

За да се определи дали двете бобини са свързани съгласувано или не трябва да се знаят едноименните им изводи, които се означават с еднакви символи. Едноименни изводи са тези,по отношение на които токовете имат еднакви посока, когато собственият и взаимният магнитни потоци се сумират.

С увеличаване на разстоянието между индуктивно свързани бобини, запазвайки един и същи ъгъл между равнините им, взаимната индуктивност намалява непрекъснато, поради намаляване на взаимния магнитен поток.


Други реферати:
Насекомите и техния начин на живот
Делфините
Биоми-домове на съобщества от растения и животни
Животните и емоциите
Здравни познания и хигиена на нервната система


Изтегли рефератаЗдравни познания и хигиена на нервната система - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия