Изследване на очните движения

Изследване на очните движения


Очният мотилитет трябва да се изследва при всички пациенти, но с особено внимание при пациенти, за които има данни за изкривяване на окото или двойно виждане.Тъй като значителна част от пациентите с нарушен очен мотилитет са деца, анамнезата на родителите и останалите близки има ключово значение за последващото изследване.Трябва да бъде получена информация за:

  • посоката, степента и вариацията на изкривяването, както и за неговия латералитет,

  • възрастта, на която е забелязано изкривяването(снимки), както и динамиката на отклонението във времето и в зависимост от други фактори като фиксация на различни разстояния, умора, температурно състояние,

  • фамилна анемнеза

  • изкривяване на главата, което е компенсаторно и говори за голяма давност на страбизма,

  • при по-големи деца и възрастните трябва да се обърне внимание върху наличието на диплопия, при по-некомуникативни пациенти затварянето на едното око може да бъде реакция на двойното виждане.

Очните движения могат да бъдат разделени на всяко око поотделно – дукции, синергични (конюгирани) движения на двете очи – верзии, и дисконюгирани движения на двете очи – вергенции.


Изследване на дукциите


Дукциите се изследват при закриване на едното око проследяване на предмет. При всяко движение в определена погледна посока учасъва един мускул, който извършва движението (агонист), мускул, който го подпомага (синергист), и мускул, който действа в противоположна на агониста посока (антагонист).Други реферати:
Идеята за абсурда в стихотворението Песен за човека на Никола Вапцаров
Йордан Йовков-майстор на разказа
Спомен, реалност и блян в лириката на Д. Дебелянов
Страдание и състрадание в стихотворението Старият музикант, Хр.Смирненски
Трагизмът в творчеството на Яворо


Изтегли рефератаТрагизмът в творчеството на Яворо - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия