Житие на Иван Рилски анализ

Житие на Иван Рилски

(анализ)
Произведението „Житие на Иван Рилски” от патриарх Евтимий представлява своеобразна възхвала на самата личност Иван Рилски, както и на неговото цялостно битие. Според произведението авторът го канонизира в светец. Макар и непозната да е за автора личността на Блажения, то той с възхвалата си и преклонението към него го въздига и поставя на един висок пиедестал.

Това, че патриарх Евтимий не е съвременник на Иван Рилски, дава основанието да се смята, че изложените факти за светеца не са напълно обективни.

Основна цел на житието е описание на живота и личността на светеца. В него е включена средата, в която е отрасъл, а именно родителите. Възпитам в духа на християнските добродетели, той почита Бога и отдава нему цялата си любов.

Неговото себеотдаване и страхопочитание към Бог предизвикват голяма част от завистливи и лениви светски хора да го охулят и нарекат лицемер. Това е предпоставката , която го кара да се отдаде на отшелнически живот уповавайки се на Божията милост и любов. Такава постъпка биха могли да направят само много възвишени и достойни хора, затова и патриарх Евтимий с право до такава степен възхвалява Иван Рилски и го издига до личността на светците.

Отшелническия живот оказва благоприятно влияние- застанал по- близо до Бога ,Блажения получава Божието разрешение да благославя хората и резултатите да бъдат положителни. Нарасналата известност на светеца достигнала и до царските уши. Както на всички останали земни хора, така и на цар Петър, светецът дава своята благословия, пренебрегвайки поднесените дарове, както и не интересувайки се от политическия живот, в който пряк участник е кралят.

Трудолюбието на Блажения, усърдие и отдаденост на Бог, привличат множество съмишленици и поклонници, които заживяват с него, съграждат църква и изграждат манастир и поставят Иван Рилски за началник и пастир на образувалото се „стадо” Божие.

Извършвайки чудеса с благословията си Иван Рилски, въпреки това не е подминат от смъртта. Според патриарх Евтимий мощите му са погребани в светата обител, като въвежда в житието фантастичен елемент: тялото на Блажения не се разлага и от гроба му се носи благовонна миризма, което е доказателство за свещеността на мощите му.

Житието на Иван Рилски” от патриарх Евтимий показва, че е важен документ, затова че духовните добродетели стоят много по-високо от патриархалните. Вярата и убежденията не могат да се унифицират с парче хляб- това действително е някаква висша духовна сила, която доближава притежателите й до Бог.


Други реферати:
Тест (Входно ниво) по ИТ за 7 клас-тест 5
Тест върху Access
Тест по математика (кандидат-студентски)
Равнобедрен триъгълник и равнобедрен трапец
Свойство на лицата на подобни триъгълници-тест


Изтегли рефератаСвойство на лицата на подобни триъгълници-тест - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия