Животът на Земята

ЖИВОТЪТ НА ЗЕМЯТА

Земяа се е образувала преди около 4000 млн.години.ървите форми на живот възникнали преди около 3000 млн.години.Процесът на постепенно развитие и преобразяване на организмите се нарича еволюция.Еволюционните изменения са бавни и стават в продължение на милиони години.Днес на Земята живеят около 40 млн.вида-никой не знае точният им брой.

Първите форми на живот били едноклетъчни организми,толкова малки,че биха могли да бъдат видени само под микроскоп.В течение на милиони години те се развивали,придобивали повече клетки и по-сложно устройство.Преди около 600 млн.години в древните морета се развили и по-големи същества-червеи,медузи,морски звезди.Появили се животинки,покрити с черупки-трилобитите.Първите риби се появили много по-късно.

Преди около 300 млн.години на сушата се появили първите земноводни.Милиони години по-късно те еволюирали във влечуги-първите наистина сухоземни животни.Ериопсът е древно влечуго.

Бозайниците и птиците са се появили преди 150 млн.години.Смята се ,че първата птица-археоптерикса,произлиза от динозаврите.Най-ранните бозайници били дребни животни,приличащи на днешните мишки.

Първите хора-смята се ,че са произлезли от човекоподобни маймуни преди около 3 млн.години.Прехранвали се с лов на животни и събиране на растения.Много по-късно хората се разселили по целия свят и заживели в постоянни селища.Започнали да строят къщи и създали изобретения,които променили света.

Днес хората са най-разпространеният биологичен вид на Земята.Само за няколко хиляди години те се превърнали от ловци-събирачи в изобретатели ,оператори на сложни апаратури,самолети,космически кораби,компютри.

ХОРАТА И НАШАТА ПЛАНЕТА

С увеличаването на броя на хората в света нараства и нуждата от гориво,храна, суровини.Намирането и осигуряването им може да доведе до сериозни увреждания на околната среда,да застраши съществуването на някои видове и дори на самите хора.

ГОРИВА Хората имат нужда от горива за транспортните средства и промишлените предприятия,за отоплението на жилищата.Повечето горива-въглища,нефт и природен газ-се получават от останките на мъртви организми,престояли под земята в продължение на милиони години.Наричат се изкопаеми горива.По-голямата част от нефта и природният газ се добиват със сонди,а въглищата се изкопават в мини.Понякога,за да се създадат условия за добив на въглища и метали,се унищожават обширни гори.Тази дейност на човека е променила големи райони на Земята.

ГРАДОВЕТЕ В големите градове живеят милиони хора.Те използват големи количества чиста вода,храна,бензин,електричество,хартия.Природните източници,от които се получават ,се изчерпват .Непрекъснатото търсене и разработване на нови източници все повече разрушава околната среда.

ТРОПИЧНИ ГОРИ Те помагат да се запази равновесието в природата на Земята.Играят голяма роля в поддържането на водните ресурси на планетата,оказват влияние върху нивото на въглеродния диоксид в атмосферата,а това е важно за климата.Тези гори запазват почвата от ерозия и са дом на милиони видове растения и птици.

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ Хората използват дървен матириал за много неща.Голяма част от дървения материал се получава от тропичните гори,но дърветата не се възстановяват толкова бързо,че да задоволят непрекъснато нарастващите нужди.Дърветата често се изсичат ,за да бъде освободена площ за земеделието.Така гората се унищожава завинаги,а без защитата и почвата ерозира.Процесът се нарича обезлесяване.

ХАРТИЯ Хартията за вестниците,списанията,книгите се прави от дървесни влакна.За да бъдат задоволени нуждите от хартия се изсичат голям брой дървета.

ПАРНИКОВ ЕФЕКТ

Учените смятат,че в резултат на замърсяването на атмосферата,климатът на Земята се затопля.Въглеродният диоксид действа като стъклен екран,който задържа повече от нормалното количество слънчева топлина в атмосферата.Явлението е познато под името парников ефект.Основната причина за него е увеличаването на съдържанието на


Други реферати:
Емпирично социологическо изследване
Образователни системи. Социалното неравенство при жените-съотнесено към България
Бягство от свободата-Ерих Фром
Емпирико-социологическо изследване на отношението на младите софиянци към брака
Вътрешна и външна миграция на населението в България


Изтегли рефератаВътрешна и външна миграция на населението в България - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия