Качество на труда

1. Качество - определение

Понятието качество се формира под въздействието на историческите условия и технологичните предпоставки. Това се обуславя от факта, че всяко обществено производство има своите обективни изисквания към качеството на продуктите:

 1. В първите години на промишлено производство проверката на качеството предполага определена точност и здравина (точност на размерите, здравина на тъканите и т.н.)

 2. Повишаването на сложността на продуктите довежда до увеличаване на броя на оценяваните свойства. Центърът на тежестта се премества към комплексна проверка на функционалните възможности на продуктите.

 3. В условията на едросерийно производство качеството започва да се разглежда от позицията не на един екземпляр, а от позицията на цели партиди.

 4. С модернизацията на индустриалното производство и с неговата автоматизация възниква понятието надеждност.

По такъв начин понятието качество постоянно се развива и уточнява. Развитието на понятието е свързано неразривно с пазара, на който се предлага:

Развитие на пазара

Пазар на продавача

Акцент върху производството и количеството

Пазар на купувача

 • Баланс между търсене и предлагане;

 • Първите прости изисквания за качество.

Конкурентен пазар

 • Конкуренция между доставчиците;

 • Статистически процедури;

 • Системен подход към  организация на производствения процес

 • Сертифицирана система за осигуряване на качеството

Пазар на услугите

 • Ясно изразено качество на продукта

 • Нови продукти ( продукт, услуга + информация, поведение)


Други реферати:
Шекспиров въпрос
Трагизмът на ренесансовата личност в Елсинор
Романтични елементи в Граф Монте Кристо
Тартюф-комедия на нравите и морала
Хамлет и Дон Кихот


Изтегли рефератаХамлет и Дон Кихот - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия