Казашките въстания в Русия през 17 и 18 век

УВОД


Казачеството било военно съсловие в Русия, възникнало в средата на ХV в. от избягали крепостни селяни и градски бедняци, които се заселили в южните гранични области на Русия и Великото Литовско княжество. Така през втората половина на ХV в. в южните и югоизточните краища на Русия и Украйна започнали масово да се стичат избягали селяни, търговци и занаятчии, които се нарекли с името “казаци” – свободни хора. Необходимостта от непрекъсната борба срещу съсъдните феодални държави и полускитнически народи, способството за обединението им във военни общини. В началото на ХVІ в. от бегълците от Литва била образувана Запорожката сеч по бреговете на Днепър. Дошлите от Русия се заселвали по бреговете на Дон и образували Донската войска. По времето на Иван ІV Грозни (1533-1584), Правителстовто нямало достатъчно сили да подчини казачеството и затова започнало да го използва за защита на южните граници от татарски и турски нападения в замяна на безплатно доставени храна, оръжие и боеприпаси. Така бил сключен един взаимноизгоден съюз между казачеството и правителството, който продължил и през ХVІІ в. и превърнал казачеството в привилегировано военно съсловие. През 20-те години на ХVІІІ в. цар Михаил Романов създал Великата Донска войска със значителна съдебна и външнополитическа самостоятелност и със столица Черкаск. Всички решения се вземали от общото казашко събрание – кръг (рада), състоящо се от всички пълнолетни казаци. То избирало атамана и старшините.

В началото на ХVІІ в. започнало социалното разделение между казаците на богата върхушка (домовити казаци) по долното течение на Дон и на бедняци (голутвени казаци) в горното течение на Дон. Със засилването на феодалната експлоатация в Русия се увеличил и броят на бегълците на Дон, които се присъединили към голитбата. След като правителството забранило на казаците походите за плячка в


Други реферати:
Контрареформация
Злато
Конфликтът в Македония
Желязо-характеристика, свойства, реакции
Значение и приложение на цинк и съединенията му


Изтегли рефератаЗначение и приложение на цинк и съединенията му - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия