Кирил и Методий

Кирил и Методий


Биографичните факти за братята Кирил и Методий са възстановени от историци и филолози от цял свят възоснова на източници, създадени в различни епохи, от автори с различна народностна принадлежност и на различни езици. Всичко това ги прави несигурни и фрагментарни, защото епохата на Средновековието не е оставила точни записи за историческите събития. Противоречията са толкова големи, че според различните източници Кирил е представен ту като млад, ту като старец, а дейността на двамата просветители протича през цели два века. Тези различия се плод на средновековните легенди, които свързват различни исторически личности . В опитите за възстановяване на историческата истина за най-крупните фигури на средновековната култура -Кирил и Методий изследователите анализират епохата и сравняват свидетелствата, получени от легендите и от типично историческите източници.

Най-често изворите се разделят по езиков принцип в следните групи: славянски, латински и гръцки. За най-важни като информация се смятат откритите през 1843 г. от руския учен Горски Пространни жития на св. Кирил и св. Методий, наречени Панонски легенди. Те принадлежат към славянските източници и са единствените, които представят цялостно живота на двамата просветители. Двете жития се отличават с висока степен на достоверност, защото са писани скоро след смъртта на двамата братя от техни сподвижници. По своя характер обаче те са литературни произведения, отнасящи се към средновековния култов жанр, който следва строго установени канони и има религиозни цели - да разкаже за делата на светеца и да представи чудесата, извършени приживе или след смъртта на героя. В този смисъл Пространните жития на Кирил и Методий са легендарен разказ за живота на двамата братя и изследователите подхождат към съдържащите се в тях факти само чрез съпоставителния метод.

Най-ценни за съпоставка и изясняване на фактите от Панонски легенди се оказват източниците на латински език. Кореспонденциите на папа Йоан VIII и на папа Стефан I са свидетелство за дейността на светите братя сред славяните в Моравия и Панония. Надежден източник на информация са и писмата на висшия римски духовник Анастасий Библиотекар до епископ Гаудерик Велетрийски и до крал Карл Плешиви.

Многогодишните научни изследвания не реконструират напълно биографиите на славянските просветители. От съчетаването на точни данни, разкази за легендарни събития и жанрови клишета днес ние разполагаме с техните биографични образи. Някои от фактите са напълно потвърдени, други се приемат с известна условност, а трети все още окачват своето категорично доказателство. Най-популярните и общоприети образи на двете крупни фигури на средновековната култура изглеждат по следния начин:МЕТОДИЙ


Неговото светско име не е познато на историците. Методий е монашеското име на по-стария от двамата братя. За първи път името се среща в Поменика на манастира Райхенау - списък с имена за споменаване при богослужение. Предполага се, че името е собственоръчно написано в този най-древен исторически документ.

Методий е роден в Солун и едно от седемте деца в семейството, принадлежащо към аристократичните кръгове на Византийската империя. От познатите на изследователите източници за живота на св. Методий не може да се определи точната година на неговото раждане. Предположенията на учените са свързани с периода от 810 г. до 820 г. Най-обоснована е хипотезата за 815 година.

Знатният произход на Методий, неговите умения и образованост не остават незабелязани от императора. В стремежа си да укрепи властта си сред славянските племена той назначава Методий за административен управител на област, намираща се на север от Солун .В продължение на десет години той изпълнява важни държавни задачи и се проявява като мъдър, начетен и храбър предводител на славянското княжество. Дългият престой сред компактна славянска среда го подготвят за бъдещата просветителска дейност.

По неизвестни причини той се оттегля от административната длъжност и се установява в манастира "Полихрон", които се намира на планината Олимп, Мала Азия / в околностите на


Други реферати:
Удовлетвореност на кадрите от факторите на труда в българските фирми
Същност и условия за рационалност при вземане на управленски решения
Разработване на стратегичиски план, анализ на външната среда на организацията
Основи на управлението-Определяне стила на ръководство в реална организация
Стратегия за развитие на местната икономика в община Златоград


Изтегли рефератаСтратегия за развитие на местната икономика в община Златоград - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия