Клинична психодиагностика

Клинична психодиагностикаI. Обща психодиагностика.

Клиничната психология включва три взаимосвързани метода:

Интервю.

 • Психотерапевтични техники.

 • Психодиагностика.


 • Клиничната психодиагностика е насочена към начина, по който функционират отделните психични сфери. Структурата на човешката личност има няколко психични сфери:

  внимание;

 • памет;

 • интелект и мислене;

 • личност в тесен смисъл – адаптивност, ценностна система, емоционална сфера, воля.

 • Това е редът, в който те започват да се формират след раждането на човека. Първо се формира сферата на вниманието. Над нея се надстройва сферата на паметта и включва в себе си вниманието. На тях се надстройват интелектът и мисленето. Най-късно в индивидуалното човешко развитие се формира сферата на личността. За да се определи дисфункция във всяка от тези сфери, са необходими инструменти, за изследване на определените сфери , които се наричат тестове:

  тестове, фокусирани към нарушения във вниманието;

 • тестове, фокусирани към нарушения в паметта;

 • тестове, фокусирани към нарушения в интелекта;

 • тестове, фокусирани към нарушения в мисленето;

 • тестове, фокусирани към нарушения в личността в тесния смисъл на думата.

 • Изследването с тях е продължителен процес. Към психодиагностичните изследвания има изисквания, за да са обективни резултатите:

  1. Никога психодиагностичните заключения да на са следствие само от резултатите от един тест. Трябва да се прилагат повече тестове;

  2. Стандартизация на изследванията и на условията – едни и същи инструкции, максимално ясни;

  3. Тестовете да не са еднотипни и еднообразни – да дават максимална информация, но да няма опасност изследваното лице да схване какво се иска от него - няма обективност;

  4. Времетраенето е различно в зависимост от целта, която си поставя изследователят. Ако е насочено към една сфера (час-час и половина). Ако се изследват две, три или всичките психични сфери, е необходимо много време. За да е ефективно обаче това изследване не трябва да е прекалено кратко (не може да преодолее психологическите защити на индивида да се представи в благоприятна светлина – освен


  Други реферати:
  Данъчното облагане - основни елементи и принципи
  Двойно отразяване на стопанските операции по счетоводни сметки
  Дейвид Рикардо
  Демоикономика
  Деривативни финансови инструменти


  Изтегли реферата  Деривативни финансови инструменти - Facebook Image
  Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия