Клинична психология

ТЕМА № 1

КРАТКА ИСТОРИЯ НА РАЗВИТИЕТО НА КЛИНИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ. ЕТИЧНИ СТАНДАРТИПрофесията на клиничния психолог е регламентирана като самостоятелна правоспособност със специалността “Клинична психология”, която се придобива след 3-годишно обучение в Медицинския университет - гр. София и която надстройва магистърската образователна степен по “Клинична психология”.

Клиничната психология е една от относително новите медицински специалности. Тя е породена от бързото развитие на съвременните науки и пректики на биопсихосоциалния подход в модерната медицина.

Първото поколение на клиничните психолози в България започва да се самоопределя още през 1971г. и работи отначало в Клиниките по психиатрия и неврология, а по-късно ив други соматични клиники.

След 1995г. в България работят около 200 клинични психолози като преобладаващата част от тях са в психиатрични болници и диспансери и специализирани детски болнични заведения.

Професионалистите клинични психолози вече работят на различни нива на здравната система, в различни условия /болнични и извънболнични структури/ с различни групи пациенти.

Клиничните психолози са професионалисти, които работят в сферата на здравеопазването като утвърждават здравословен начин на живот и подпомагат индивидите, семейството и групите в различни видове профилактика и опазване на здравето, с оглед по-високо качество на живот /по време на боледуване и след инвалидизиране/.

В отговор на професионалното развитие и съвременните европейски изисквания за професията, от 1995г., с Наредба на Министерството на правосъдието, на клиничните психолози се възлага изготвянето на самостоятелна или комплексна психолого-психиатрична експертиза за целите на гражданския и наказателния процес.

Клиничната психология по своята съвременна дефиниция е широк подход към психологичните проблеми на човека в здраве и болест, който цели подпомагане и повишаване на психологичното и физическото благополучие на хората.

В своето практическо поле на дейност, тя прилага психологични принципи за ОЦЕНКА, ЛЕЧЕНИЕ, ПРЕВЕНЦИЯ и РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПСИХОЛОГИЧНИЯ И ПСИХОСОМАТИЧНИЯ ДИСТРЕС, НАРУШЕНИТЕ СПОСОБНОСТИ, ДИСФУНКЦИОНАЛНОТО и ЗДРАВНО РИСКОВО ПОВЕДЕНИЕ.


Клиничната психология включва работа в 2 направления, които взаимно се повлияват и потенцират:


- І-ВО НАПРАВЛЕНИЕ: Клинична работа фокусирана върху психологично оценяване и въздействие /прилагане на психологични и психосоциални интервенции и грижи.Други реферати:
Развитие на ОС. Основни типове
Операционна Система–основни функции
Принтери и принтиране
Системен анализ
IP адреси и подмрежи


Изтегли рефератаIP адреси и подмрежи - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия