Клинична психология

Клинична психология

(лекции на проф. Мавлов)


Граница между норма и патология.

Определя се чрез следните методи:

  • статистически подход – ако поведението на един човек се отклонява от поведението на повечето хора, то той е извън норма. От друга гледна точка този метод поставя хората, които са по-вглъбени в себе си, хората на изкуството, извън нормата. Определени заболявания, разстройства се отразяват върху нормалното функциониране на човека, т. е. той има нужда от помощ. Ако поведението на човек пречи на нормалното функциониране на човека или на околните, говорим за поведение извън критериите. Съществуват заболявания, които не са съзнавани от самия човек.

Психически разстройства – категории.

Предмет на клиничната психлогия: занимава се с поведенчески отклонения и разстройства, които трябва да бъдат изследвани по отношение на тяхната етиология, на характерните клинични симптоми и за средствата, приомите, които може да се използват.

Сродни дисциплини:

Медицинска психология (работа на клиничния психолог, който трябва да помага на медиците за нуждите, които има медицината, най-вече това се отнася за психиатрията); когато се отнася за хронични заболявания – най-често за раковоболни (психотерапия)

Невропсихология (поведенчески отклонения) – търси психични отклонения у пациентите, които се дължат на локална органична повреда – косвено тези състояния могат да засегнат и емоционалната сфера – малоценност и др. и може да бъде приложена психотерапия

В Европа – клинична психология; В САЩ – абнормална психология (abnormal psychology)

Школи:

  • биологична – акцентира върху някои генетични особености

  • школи, в които акцентът е върху външните социални фактори П-р: психодинамичен модел; бихейвиористичен модел; интегративен модел (диатеза стрес модел – вътрешна конституционална нагласа)


Разстройства на вниманието


Вниманието се поддържа от ВРАС (възходяща ретукуларна активираща система). Ретикуларна формация – едно от най-старите образувания, разположена срединно между двете полукълба. Горните отдели на мозъчния ствол (среден мозък) – двустранни, симетрични, дифузни връзки с мозъчната кора. Най-важни са челните връзки. Когато ВРАС е активна човек е буден, когато активността се снижи, човек става санлив и когато много се снижи човек заспива. По време на сън не е активна. Тя се активира и от сетивни и от биохимични дразнители (п-р адреналин). Извън тези медиаторни дразнители и сетивните дразнители могат да я активират. ВРАС – неспецифична сензорна система – няма значение дразнението от какъв тип е (зрително, слухово и др.) и дали е силно или слабо. ВРАС поддържа и вниманието – колкото е по-активна, толкова по-заострено е вниманието. Челният дял е най-важен за волевото, активно поддържане на вниманието.

Патология:


Други реферати:
Електростимулатори
Звукоизвличватели.
Измерване на честоти
Измервателни преобразуватели - общи сведения
Изолиращи усилватели


Изтегли рефератаИзолиращи усилватели - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия