Кнежанският език


I УВОД
Народното винаги е било оплодяваш източник на всяко изкуство.” Р. ВагнерВ началото на 30-те години на XX в. Съветският езиковед Е. Д. Поливанов споделя, че в разговор с него интелигентен японски инженер искрено се учудил, когато разбрал, че езиковедите се занимават и с развитието на езика. „ А нима езиците се променят?” попитал японецът (по Р. А. Будагов. Что такое развитие и совершенствование язьιка. Москва, 1977, с. 7). Подобен въпрос вероятно би задал всеки, който не е филолог, макар че на всички ни е известна известната мисъл на Хераклит Ефески (ок. 544483 г. пр. н. е.) „Всичко тече, всичко се движи и нищо не остава неизменно”.

Хората са склонни да мислят, че езикът не се изменя, защото смятат, че си служат с него така, както си служат или са си служили родителите и дедите им. Но езикът се променя, побирайки в себе си две взаимноизключващи се понятия: езикова статика и езикова динамика. Въпреки че създава впечатление за неизменяемост, той се променя, развива, живее.

Българското езикознание отдавна се интересува от териториалните разновидности на нашия език, за да събере и обобщи нужната информация, относто измененията, които настъпват. Настоящето проучване има за цел да проследи промените, свързани с езиковата ситуация в град Кнежа.
Други реферати:
Адът в дописмените цивилизации
Библейска археология
Драконовите закони
Древногръцка митология - богове и хора
Елинска религия и елински богове


Изтегли рефератаЕлинска религия и елински богове - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия