Кнежанският езикАвторът

II ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО


1. Местонахождение и околност.

Град Кнежа се намира в северозападната част на България. Отстои на 30 км южно от река Дунав и гр. Оряхово, на 30 км северозападно от гр. Червен бряг, на 12 км източно от гр. Бяла Слатина и на 814 км източно е река Искър. Съседи също са гр. Искър, гр. Долни Луковит, с. Гостиля, с. Ставерци, с. Галово, с. Остров, с. Селановци, с. Бърдарски геран, с. Търнак, с. Лазарово и с. Бреница.

Землището на Кнежа е към 170180 хиляди декара и заема централната част на равнината между реките Дунав (на север), Искър (на изток) и Скът (на запад). В посока от югозапад към североизток през землището протича малка рекичка, нарична Гостиля, чието име носи и селище, както и голямата част от долината на рекичката в долното й течение. Началните изворчета са в землището на с. Враняк. След това тя протича през землището на с. Търнак, навлиза в землището на Кнежа и се влива в р. Искър. По левият й бряг има извори, а в три от долините насочени към леглото на рекичката, се образуват поточета: изворът, известен под името “Свинското езеро”, който се намира в югозападната част на града и сега е главен каптаж за неговото водоснабдяване; изворите в местносттта “Сребрен” и “Върбица”, от където води началото си поточето, което минава през долината Върбишки дол, и изворите в местността „Тръпките” и „Пеев кладенец”, които също образуват малко поточе.


Други реферати:
Когато човек е щастлив,той е добър,но не всички добри хора са щастливи
Любовта-вдъхновение и блян
Моята родина
Миг след миг
Нежелана самота


Изтегли рефератаНежелана самота - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия