Кнежанският език

детè е тука с етоводùтел въф аптèката / мнòгу èсто съ срèштам с нèйа / пùта зъ мèн / пùтъм и ас / ужèнена е / вè е ùма двè де ùцъ / и дàже ми дуйдè на гòсти // твà са мумèнти куùту никугъ не съ забрàвът / и такà / едùн живòт / мòже би ùмалу дъ минàва / е е намèрило увèк кòйто дъ гу спасù / и такà //


Други реферати:
Плащане чрез интернет
Софтуерни технологии и производства
Система за програмиране на plc с използване на модул за bluetooth комуникация
Протоколи и стандарти
Свързване на LAN с WAN с помощта на бридж


Изтегли рефератаСвързване на LAN с WAN с помощта на бридж - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия