Кнежанският език

На северозапад от река Гостиля теренът е обширна равнина, която е леко хълмиста и прорязана от сухи долини. Кнежанското землище, освен от долината на река Гостиля, която има посока юг-север, а от Пеев калденец – завива на изток, се пресича и от други няколко дълги долини с посока запад – изток. В северната част на землището е долината “Маринов геран”, която на изток преминава в Конуски дол, който свършва в долината на река Гостиля. На изток е и долината “Захлупен геран”, която преминава в местността “Бебов дол”, м. ”Мирчовец” и м. “Тръпките” и се слива с долината на р. Гостиля. Южно от нея се образува друга долина, която се нарича “Калъчова бара” и също опира до р.Гостиля. По тази долина са се движели черкезки орди и населението я е наричало “Черкезка падина”.

В северните покрайнини на Кнежа минава и по-малка падина, наречена “Курчина” (Вълча) падина. Според преданието, до нея са достигали вълчите глутници, налитали зимно време откъм Влашко през замръзналия Дунав.

Южно от “Курчина падина” е “Влъчковска падина” (по името на голяма фамилия Влъчковци). На юг е третата малка падина, наречена “Трънавска”, защото по нея е минавал земния път за с. Търнава.

Последна е долнината в южнте покрайнини на Кнежа, наречена “Кошутаня”, която преминава в Свинското езеро.

Районът на Кнежа представлява един малък климатически остров в Дунавската равнина – остри и студени зими със силни втрове, ветровити пролетни и летни сезони с големи горещини. Характерна е сравнително ниската средногодишна температура и голямата средногодишна температурна амплитуда. Още по-характерни са крайните стойности на измерените температури. Абсолютната максимална температуа (42,7) е измерена на 20.07.1945г. А абсолютната минимална (- 35), която е


Други реферати:
Болести на дихателната система
Обществено здраве
Анемии
Методи за изследване на пикочо-половата система
Методология на изследователската работа


Изтегли рефератаМетодология на изследователската работа - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия