Кнежанският език

измерена на 24.01.1942г. След град Трън Кнежа е най-студеното място в България.

В землището на Кнежа и до днес съществуват топонимичните названия “Пресолското бранище”, “Гергово бранище”, “Пацово бранище”, “Турско бранище”, които навеждат на мисълта за някогашните гори. Има и местност “Пъняка”, т.е. гората била изсечена и земята е била превърната на ниви, като на времето останали пъновете, напомняащи за бившата гора. Има и местности “Бреста” и “Гьорсин бряст”, което може да се свърже с по-стари наименования “Брестака”.


III НАСЕЛЕНИЕ

Началната история на Кнежа е тъмна и неизвестна. Самото название на селището и някои съображения от исторически, топонимичен, ономастичен и лексикогеографски характер ни дават сериозни основания да считаме, че то води своето заселване от идването на славяните в нашия край и формирането на българската народност. Съществуването на селищата кошари в местностите “Конуски дол”, “Маринов геpaн”, “Сребрен”, “Динкови колиби” и другаде в землището на Кнежа, са от незапомнени времена.

През 1866г. в Кнежа пристигат 60 татарски семейства, към 300 души. И сега още личат останки от жилищата им – “Татарски трапища”. Към 1877г. броя на татарските къщи нараства на 100, но веднага след Освобождението татарите напускат града.

Освобождението заварва Кнежа с по-малко от 4988 жители. Селото по това време е най-голямото и то не само в Оряховска и Белослатинска околия. Едва 60% от населението му е грамотно. До 1889г. Оряхово е окръжен център и наброява 4379 жители.


Други реферати:
Физиката в Медицината
ФУС при котки
Хематопатология - заболявания на кръвната и лимфната системи
Хепатит
Хепатит А вирусна инфекция.


Изтегли рефератаХепатит А вирусна инфекция. - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия