Кой е виновен за гибелния край на Николчо

Кой е виновен за гибелния край на Николчо


Николчо е главният герой в повестта на Любен Каравелов "Мамино детенце". Този глезен чорбаджийски син стига до гибелен край, защото получава неправилно възпитание в семейството, училището и обществото. Главни виновници за неговото морално падение са преди всичко родителите му, които му въздействат отрицателно с лошия си пример и с неспособността си да формират  у своето дете здрави трудови навици и човешки добродетели. Наред с това действителността, в която живее Николчо също допринася на неговата нравствена поквара.
Революционер-демократ, Каравелов ненавижда чорбаджийската класа и е убеден, че народните изедници ще бъдат доведени до гибел, защото водят празен паразитен живот, който  се отразява  и върху собствените им деца. За да обоснове моралното падение на своя герой, писателят проследява неговия живот от детството до гибелта му.

Николчо израства в семейна среда, на която са чужди националните проблеми и борби на народа, среда, чиято единствената цел са личното благополучие и парите.

Още при първата ни среща с главния герой, ние разбираме, че той е представител на класа, противонародна  по същността си, деградирала класа, на която са чужди  всякакви човешки и национални добродетели. По думите на  баба Ирина, Николчо, някогашното здраво и умно дете, се е превърнал в "хаярсъзин, какъвто  е и баща му". Тя обвинява чорбаджиите за това, че възпитават неправилно децата си. Героят и неговите приятели вече "могат да турят под петата си и унуките на дяда ви Сатана".

Родителите на Николчо, Нено и  Неновица, са паразити, на които липсват всякакви светли пориви и стремежи. Откъснати от живота зад високия зид на своята къща, те затварят и сърцата си за хората. От разговорите им, напълно безсмислени и глупави, добиваме представа за техния ограничен ум, за отсъствието на всякаква култура, за духовно бедния им живот. Самите те, несвикнали на труд и живеещи на гърба на бедните, възпитават у сина си чорбаджийско самочувствие, помагат му да се оформи и той като паразит.

Нено и Неновица учат сина си на неуважение към бедните трудови хора. За Николчо още от малък слугите не са хора, а предмети или животни:
"Иване, бре, магаре, бре, качи се на черешата и набери ми малко череши. Дай да ти се кача. Чакай.. Ти си моя кон...". Героят не само се отнася по този начин към Иван-Нищото, но и след като го ухапва до кръв, има наглостта на каже на майка си, че слугата е виновен. Разбира се "вулканът" и неговата "половин душа" вярват на Николчо и наказват Нищото за това, че е разкървавил устата на любимия син. После  чорбаджийското детенце, без никакви угризения на съвестта, изпива пърата си ракия. Родителите не си правят сметка за пагубното влияние на алкохола върху младия безделник. Неновица с умиление го поощрява : "-  пини си, сине, пини си, мама! .. Ако ти тегли сърцето, то си попивай малко..."

Ето как родителите със своя пример, с отношението си към другите хора и слугите,с прекалената си любов към сина си, го  възпитават неправилно. За разлика от тях, обаче, той вместо да спестява,  настървено пилее парите. Възпитанието, което дават на сина си оказва пагубно влияние върху него, докато Николчо престава да уважава и самите тях.

За пропадането на Николчо определена вина има и тогавашното килийно училище.


Други реферати:
Грешките на човек
Културните рубрики на вестниците Литературен глас (1939-1940) и Сега (1997-1998)
Медиен анализ на международните секции на вестниците “Труд”, “Стандарт” и “Дневник” в периода 01. 10. 2007- 31. 10. 2007
Сутрешни блокове на националните телевизии-анализ
Анализ на статия-Корпоративен имидж и фирмена култура


Изтегли рефератаАнализ на статия-Корпоративен имидж и фирмена култура - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия