Количествен анализ


Количествен анализ по обобщени данни на представителното социологическо изследване на качеството на живот във ВарнаПонятието социология обвързва по между си обществото и науката. Тя разкрива определени закономерности. Ето защо към качествения анализ на проучването е необходимо да се направи още и количествен и сравнителен анализ.


  1. Блок въпроси за варненското домокинство

Нашите респонденти са с домокинство от 2,3 или 4 члена. По принцип в съвременни условия, днешното поколение създават по – малко потомство. Реализацията е сравнително по – малка и по – ниско платена. Много хора взимат заеми за едно или за друго. Простичко казано – съобразяват се със стандарта за живот. За съжаление той е нисък в сравнение с другите европейски страни. Тенденцията за броя на членовете на семейството е към намаляване. От друга страна в много от домакинствата има и възрастни хора. Тяхната грижа изисква време, пари и всеотдайност. В такива случай човек винаги се лишава от нещо. Нека да отбележим, че семействата искат деца, но искат да им дадат повече, а живота и развитието на икономиката ги спира.

На вторият въпрос оценката е единодушна и обща – 0%. Повечето млади заминават за чужбина и то не за друго, а за по – доброто заплащане. А там трудът не е лек, защото се екслоатира работанта на нашенците.Предпочитат да са далеч от роднини и приятели, но да си осигурят по – добър живот. Има и случаи както при нашите респонденти нещо да ги спира. Най – важен елемент е семейството и близките. В тежки моменти не могат да ги оставят сами. Други са големи родолюбци и винаги намират косури на чужденци. Според нашата анкето тенденцията по този въпрос е постоянна. Но ние сме млади хора и виждаме какво става около нас и също се замисляме за живота си. Вече има много възможности за напускане на България. Всички отиват с голям оптимизъм. Някои се връщат усмихнати, а други не до тоолкова. Но такъв просто е въпрос на късмет. По този начин личността придобива специфични свойства и характеристики на индивида. Изгражда свои комбинации и социален опит. И така придобива специализирани качества в различни области и се развива интелектуално.


Други реферати:
Родът, личността и историята в романа Железния светилник
Юноша на Христо Смирненски
Щрихи в поезията за деца на Иван Цанев
Светостта на родното слово в одата Българският език
Шинел


Изтегли рефератаШинел - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия