Компютърна графика

Що е компютърна графика?

Компютърната графика е съвкупност от методи и средства за създаване,преобразуване и възпроизвеждане на данни в или от графична форма на представяне с използване на компютърни системи.

Краен продукт на компютърната графика е изображението.Изображението може да бъде диаграма, технически чертеж, архитектурен проект, кадър от мултипликационен филм, рекламна илюстрация и т.н.Важно е да се отбележи, че в КС графичните изображения се съхраняват под формата на числови данни и се визуализират на специални устройства.Следователно специално внимание в компютърната графика се отделя на методите и средствата за преобразуване на графични изображения в числови данни и на числови данни в графични изображения.

Компютърната графика се използва за онагледявяне на получените от КС числови данни. Компютърната графика се прилага в бизнеса-за представянето на бизнес проекти с използването на диаграми и слайдове;в медицината-за получаване на тримерни изоброжения по донни на компютърните томографи;в телевизията и рекламата-за компютърна анимация; в киноиндустрията и шоубизнеса-за компютърни ефекти и простронствено моделираине;в проектирането-за графично моделиране и автоматизация на проектанския и чертожен труд,и др.

Други реферати:
Организационно развитие-същност, етапи
Търг
Предмет и метод на счетоводството
Фундаментален анализ
Финансово счетоводство


Изтегли рефератаФинансово счетоводство - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия