Компютърна графика и CAD-CAM системи

КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И CAD/CAM СИСТЕМИ

Въведение

Компютърно подпомогнатото проектиране (Computer-Aided Design - CAD) включва пълния спектър техники за създаване на модел с помощта на компютър - от неговото моделиране до изграждане на анимация, съгласно изискванията на потребителя. CAD системите са софтуер за разработване на инженерни и архитектурни проекти с възможности за двумерно (2D) и тримерно (3D) представяне на моделите.

включва използване на компютър, за да се подпомогне производствения процес, дори да се постигне гъвкаво и роботизирано производство. Често изходната информация от CAD системите представлява вход за CAM. Когато тези системи работят съгласувано, резултатът се нарича CAD/CAM и става част от компютърно интегриран производствен процес (Computer-Integrated Manufacturing - CIM) на една фирма.

CAD/CAM системите подпомагат по-голяма част от стъпките (или всички) на един типичен жизнен цикъл на продукт. Жизненият цикъл се характеризира с две фази: проектиране и реализиране. Фазата проектиране включва идентифициране на потребностите за проектиране и създаване на спецификация, разработване на документация, оценяване, анализ, оптимизация и завършване на проектирането. Фазата реализиране включва планиране, контрол на качеството, пакетиране, маркетинг и доставяне.

дефинира като използване на информационните технологии с цел подпомагане изпълнението на инженерни задачи, като: анализ, симулиране, проектиране, производство, планиране, диагностика и ремонт.

интерактивна машинна графика. Но графиката е само един от компонентите на CAD/CAM/CAE системата. Друга важна част от системата е инженерът, който я използва като инструмент за решаване на конструкторски задачи. В това единение на човек и компютър, конструкторът изпълнява тази част от работата по проектирането, която в най- голяма степен съответства на неговите интелектуални способности (концептуално представяне, независимо мислене). На компютъра се възлагат задачите, които са най- подходящи за машинно решаване (изисква се голяма скорост на изчисляване, визуално изобразяване на информацията и запаметяване на голям обем от данни). В резултат, ефективността на проектирането е по-голяма от сумарната ефективност от разделната работа на човека и компютъра (синергичен ефект).

Фундамент на CAD системи

Етапи на проектиране

Причините за използване на CAD системи са: повишаване производителността на проектирането, подобряване качеството на проектите, създаване на по-добра проектна документация, изграждане на база данни за производството.


Други реферати:
Законите на Хамураби
Джон М Кейнс-Обща теория за заетостта лихвите и парите
Приложими ли са реформаторските стъпки на Ерхард към българските условия
Регионална икономика
Разходи за опазване на околната среда в България и ЕС


Изтегли рефератаРазходи за опазване на околната среда в България и ЕС - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия