Компютърна периферия

I.Теоретична част.

Контролерът за печатащо устройство е проектиран за свързване на принтера към паралелен интерфейс, а също така може да се използва и като основен входно-изходен порт за други устройства. Той има 12 TTL буферни изходни точки, които се превключват и могат да се записват и четат програмно чрез OUT или IN инструкция.

В допълнение един от входовете може да се използва за генериране на заявка за прекъсване. Това прекъсване може да се разрешава и забранява програмно.


II.Задачи за изпълнение.

Да се създаде програма за прехвърляне на байт по паралелния интерфейс.


III.Практическо изпълнение.

Изпращане на Информация:

program SendLPT;

uses crt;

var C:char;

procedure SendByte(c:byte);

begin

{Send the first Data}

port[$378] := (c shr 4) or $10;

{Izchakvane za byte 0 na buzy}

repeat until (port[$379] and $80) = 0;

port[$378] := 0;

delay( 3 );

{Send starshata chast na c}

port[$378] := (c and $0f) or $10;

{Izchakvane za byte 0 na buzy}

repeat until (port[$379] and $80) = 0;

port[$378] := 0;

delay( 3 );

end;

procedure SendBlock(Data: pointer; Size : byte);

var i: integer;

begin

SendByte( Size );

for i:= 0 to

SendByte( )

end;

procedure SendTheFile(FileName: string);

begin

SendByte($AD);

SendByte(FileName);

end;

begin

clrscr;

port[$378] := 0;

repeat

c:= readkey;

SendByte(byte(c));

write( c );

until c = #27;

end.


Приемане на информация:


Други реферати:
Глобални ефекти от замърсяването на въздуха
Глобално затопляне и причини за появата на глобалното затопляне
Глобалното затопляне и алтернативни източници на енергия
Горещите точки в българската част от река Дунав. Екосистеми, характеристики и перспективи
Гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда


Изтегли рефератаГражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия