Компютърна ултразвукова апаратура

КОМПЮТЪРНА УЛТРАЗВУКОВА АПАРАТУРА

Модерните методи за формиране на ултразвуковия лъч и за сканиране, както и използването на телевизионен (ТВ) тип монитори, налагат използването на изключително сложни електронни схеми за управление.

Преобразуването на ултразвуковото сканиране в телевизионно е задължително за всеки съвременен скенер.Първоначално е реализирана чрез скан-конвертер, използващ телевизионна камера, монтирана пред осцилоскопа с ултразвуковия образ, като изходният видеосигнал се подава на ТВ монитора. По-късно са разработени специализирани осцилоскопни тръби за тази цел, като сканираният ултразвуков образ се запомня на екрана, а последният се чете с телевизионна развивка.

Приложението на микропроцесорни и компютърни системи в медицинската диагностична ултразвукова апаратура води до успешни решения за гъвкаво управление на ултразвуковото сканиране.Те позволяват и осъществяването на сложни методи за обработка на сигналите и визуализация, за измервания върху образите, за запомняне на последователни кадри, за архивирането и препращането им и др.Използват се специализирани процесори, управляващи строго определени функции, например: управление на закъснителните елементи при насочване на лъча и динамично фокусиране, аналого-цифрово преобразуване, скан-конверсия, някои видове обработка на сигнали в реално време.

Основна функция в компютърния УЗ апарат е аналого-цифровото преобразуване. Трябва да се използват много бързи АЦП, обикновено от типа "flash".Необходимият обхват и разделителна способност за получаване на високо качество на образите е 8 бита (256 нива на интензитета).

Усилените и преобразувани сигнали се записват в бърза памет, която се адресира от управляващия компютър.Амплитудите на ехо-сигнала се записват във всяка адресирана клетка във вид на 8-битови числа. Данните от следващия ултразвуков кадър могат да се запомнят във втора подобна памет, докато първата се чете по ТВ начин и прочетените данни отиват на ТВ монитора.

Матрица на цифровия скан-конвертер с размер 64х64,съдържащ 4096 елемента наречени пиксели (pixel), не води до достатъчно добра разделителна способност, както може да се види от фиг. 9.3. При матрица 128x128 (16 384 пиксела), резултатът е много по-добър. Съвременните УЗ апаратури имат матрици с размери най-малко 256x256 и често 512x512.


Други реферати:
Проблемът нечуваемост в общуването (Какво и колко чуваме когато ни говорят)
Проблеми на когнитивната психология
Понятие за софтуер. Видове софтуер - системен, приложен и потребителски софтуер. Особености на системния софтуер. Понятие за отворена архитектура на CAD-CAM системите
Представяне на резултатите от направена анкета
Постояннотокови усилватели


Изтегли рефератаПостояннотокови усилватели - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия