Компютърни мрежи

 Тема:Компютърни мрежи. 1.Определение-две или повече устройства, свързани с цел общо ползване на информация и ресурси. Връзка-различни видове кабел, или безжична (коаксиален или с усукана двойка са видовете с кабел!). Информация и ресурси-приложни програми, файлове с данни, принтери, скенери или други хардуерни устройства. 2.Класификация на мрежите Зависимост от: Географски обхват Метод на администриране Топология Архитектура Мрежова операционна система Мрежови протоколи(TCPIP) Сега говорим за географския обхват-това са LAN и WAN LAN (локална мрежа) е ограничена обраст, компютрите са във физическа близост един до друг WAN (глобална мрежа) обхваща голяма географска област. състои се от много взаимосвързани LAN Маршрутизирани мрежи-за да могат съобщенията да преминат от една ЛАН мрежа в друга, пакетите преминават през компютър-маршрутизатор (router). WAN биват Разпределени-нямат централна точка на управление (разпределена ВАН мрежа е Интернет!) Централизирани-базирани на централен сървър или централно място, към което се свързват всички останали. WAN могат да бъдат Интранет-частна мрежа в рамките на дадена организация, ползваща едни и същи протоколи и интернет технологии. Тя е изградена за нуждите на дадена фирма. 

Други реферати:
Специални системи на танкерите
Енергетика
Спирачна система
Хладилна техника
Диференциал


Изтегли рефератаДиференциал - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия