Компютърно базирани системи за управление катедра

FireWire е сериен високоскоростен интерфейс, създаден специално за свързване на устройства, имащи нужда от бърза връзка за прехвърляне на големи обеми информация, като цифрови камери, например. За целта се използва специален кабел, с 6 жила, имащ конструкция показана на фиг. 1.


Всяка двойка проводници по спецификация трябва да е екранирана, както и целият кабел, което обаче не се спазва от някои "жълти" производители.

Съществува и 4-жилен вариант на FireWire кабела, който благодарение на това, че от него са премахнати двата захранващи проводника е по-тънък, а устройствата, свързани с помощта на този тип кабел имат собствено захранване.

Според спецификациите, кабелът от 6 проводника (т.е. включващ захранващи проводници), трябва да осигурява ток до 1.5 А при захранващо напрежение между 8 и 30-40 V. Тъй като към IEEE 1394 кабелите се предявяват по-високи изисквания, цената им е по-висока от тази на USB.
Ето някои от положителните характеристики на IEEE 1394:

- "Горещо" включване - интерфейсът позволява устройствата да се включват и изключват при работещ компютър

- Тънък и удобен интерфейсен кабел

- Дигитален интерфейс - данните между устройствата се обменят в цифров вид (няма загуби)

- Лесно конфигуриране

- Висока скорост на предаване на данни

- Осигурена възможност за разширение

- Ниска стойност на необходимото оборудване

- Възможност устройствата да се захранват по интерфейсният кабел

Текущата версия на стандарта позволява пренос на данни по FireWire интерфейса със скорост 100, 200 и 400 Mbit/sec, но се очаква в следващите спецификации максималните скорости да достигнат 800, 1600 Mbit/sec и дори по-високи.

Устройствата, включени към една шина, в зависимост от възможностите си, в един и същи момент могат да работят по двойки на различна скорост - например, двойка по-бавни устройства могат да обменят данни със скорост 100 Mbit/sec, а друга двойка високоскоростни устройства, свързани към същата шина - със скорост 400 Mbit/sec.
IEEE 1394 шината има класическа "дървовидна" структура, при която към едно устройство в основата на дървото се включват "клони", които представляват логически възли, отделни устройства, от които тръгват следващи "клони". Устройството, което ще изпълнява ролята на "корен" на дървото се определя при начална инициализация и играе тази роля през цялото време, докато е включено към шината. През това време то обикновено изпълнява и други функции, свързани с управление работата на шината.

Според спецификациите, една IEEE 1394 мрежа може да включва до 63 устройства. Няколко мрежи могат да бъдат свързани помежду си с помощта на виртуални мостове.


Други реферати:
Туристическо предлагане
Туристическа анимация
Ресторантьорство
Туристически панаири и борси
Управление на качеството в туризма и храненето


Изтегли рефератаУправление на качеството в туризма и храненето - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия