Компютърно базирани системи за управление катедра

На фиг. 4 е представена структурата на протокола IEEE 1394, реализирана на 3 нива: физическо, канално и мрежово.

Мениджърът на шината, който има достъп до всички нива осигурява конфигурирането на шината, определя кое устройство ще изпълнява ролята на "корен" на дървото IEEE 1394, присвоява идентификатора на синхронния канал, издава съобщения за грешки и т.н.

На физическото ниво на интерфейса се извършва включването и предаването на данни, проверява се състоянието на връзката, нивото на сигнала, кодирането/декодирането на данните, синхронизирането им, както и арбитрирането, което осигурява еднакви права на всички устройства, включени към шината.

На канално ниво се извършва асинхронното и синхронното предаване и приемане на данните, администрирането на кадрите и др.

На мрежово ниво се извършва маршрутизиране на данните, обменяни между изпращащото и приемащото устройство, на това ниво се поддържа асинхронен протокол за запис, четене и блокиране на данните.
  • синхронизирането им, както и арбитрирането, което осигурява еднакви права на всички устройства, включени към шината.

  • На канално ниво се извършва асинхронното и синхронното предаване и приемане на данните, администрирането на кадрите и др.

  • На мрежово ниво се извършва маршрутизиране на данните, обменяни между изпращащото и приемащото устройство, на това ниво се поддържа асинхронен протокол за запис, четене и блокиране на данните.
IEEE 1394 на Windows XP

Windows XP съдържа вградена поддръжка на IEEE 1394. За да използвате всички възможности на стандарта IEEE 1394, е необходимо на вашия компютър да е инсталиран IEEE 1394 адаптер. Ако компютърът ви е снабден с FireWire адаптер, значи той поддържа IEEE 1394. Някои от възможностите на компютър, работещ под Windows XP и поддържащ стандарта IEEE 1394, са:

- Моментална мрежова свързаност, която се постига чрез кабелно свързване на два или повече компютри (без да е необходим допълнителен хардуер или софтуер).

- Реална пропускателна способност от над 50 Mbps от единия край до другия с предостатъчна ширина на честотната лента за аудио-визуални програми, изискващи бързи връзки.

- Протокол за контрол на предаването/Интернет протокол (TCP/IP) по IEEE 1394. Тази функция прави много лесно споделянето на една и съща Интернет връзка, когато свързвате един компютър към Интернет и след това свързвате други компютри към първия. Вградената в Windows XP функция Internet Connection Sharing (Споделяне на Интернет връзка) предоставя необходимата за целта софтуерна поддръжка.

ЗАБЕЛЕЖКА: Междумрежов обмен на пакети (IPX) и други мрежови протоколи не се поддържат.

- Способност за използване на драйвери за IEEE 1394 за периферни устройства. Тези драйвери се предоставят от производителите на устройствата.Други реферати:
Информационни системи с бизнес информация
Конвертиране на таблица в текст и обратно
Обща характеристика на компютърните ситеми
Модели на информационни услуги в интернет
Widows Общи понятия, термини, положения, сведения и общ изглед на работната площ на MS Windows XP


Изтегли рефератаWidows Общи понятия, термини, положения, сведения и общ изглед на работната площ на MS Windows XP - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия