Компютърно моделиране-теория на хаоса-фрактали и атрактори

18

ШУ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ

КОЛЕЖ-ДОБРИЧ

По

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ


ТЕМА:”Теория на хаоса-Фрактали и Атрактори”
ИЗГОТВИЛ:Бюлент Мустафа Мустафа ПРОВЕРИЛ:

СПЕЦИАЛНОСТ: НУПИТ ст.ас. Т.МАТЕВА

КУРС:ІІІ

Фак№: 8025


Теорията на хаоса е математически апарат, опериращ на базата на поведението на нелинейни динамични системи и описващ явление,


Други реферати:
Отчитане на собствения и привлечения капитал
Счетоводна политика-същност и значение за организацията на счетоводството на предприятието
Счетоводство на предприятието
Същностна характеристика на разходите
Счетоводни политики на нефинансови организации


Изтегли рефератаСчетоводни политики на нефинансови организации - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия