Комуникации

Електронни комуникации


В наше време много от комуникациите в областта на бизнеса са електронни и тази тенденция има потенциал да продължи и в бъдеще. Възможността да изпращаш файлове от компютъра си на цялата компания или в целия свят променя не само стила на комуникация, но и природата на работната среда. За добро или лошо, мениджъра в дадена фирма може до си тръгне от работа рано, да се прибере вкъщи, да вечеря и чак след това да напише инструкции, които ще бъдат на бюрата на подчинените му на следващата сутрин. Решението относно ефективното използване на електронните комуникации включва правилното разбиране на времето и спешността.


Време


Различните типове комуникация изискват различно количество време за този който изпраща и този който получава комуникацията. Срещата очи в очи в повечето случаи изисква организацията на допълнителни мероприята свързани със срещата. Това отнема време и също така може да прекъсне други важни инициятиви на участниците.


Спешност


Различните видове комуникация са свързани с различно ниво на спешност. Съобщение до мобилния телефон на доктор би било съпроводено с много по-голяма спешност, отколкото рекламна брошура в пощата. Човек трябва да подрежда информацията спрямо приоритета си. Най-важното за него може да бъде на 10-то място по важност за неговия шеф. Електронната поща дава възможността на способния мениджър добра възможност да използва или неизползва времето на своите подчинени. Наставление, които биха се приели добре, казани лично или пък написани на хартия, не винаги имат същия ефект, изпратени по електронната поща.


Телефонна комуникация.


Нека обърнем внимание на тази форма на електронна комуникация, която съществува от около век. Дали говорим с приятел или с непознат, ние не се държим по начина по който бихме ако разговаряхме лице в лице. Израженията на лицето и жестовете на тялото в случая нямат рола. Участниците не могат да говорят едновременно или да се надприказват, както това обикновено се случва, когато говорят лице в лице. Представата за идентичност, цел и същността на взаимоотношенията трябва да бъде създадена изцяло на базата на тона и на подбираните думи. Докато набираме номер, ние правим много полусъзнателни преценки: Човека ще разпознае ли гласа ми, или трябва да се предтавя ? Доли моето обаждане е очаквано или неочаквано, изненадващо, добре дошло, или дори нежелано ? Дали се обаждам в правилното време ?

В същото време телефонното обаждане наподобява непоканеното посещение в офиса на колега. Очаква се да попиташ как се чувства човека, да попиташ за неговите близки, или пък да дискутирате последната ви среща. Отново – това отнема време и едно телефонно обаждане може да прекъсва нещо.

Като цяло бизнес кореспонденцията по телефона изисква този който се обажда бързо да се представи, и да спомене целта на това обаждане.Това представяне трябва да бъде интригуващо и да провокира интерес в другата страна. Също така двете страни трябва да бъдат изключително чувствителни към сигналите, които им дава отсрещната страна.


Други реферати:
Проблеми и тенденции на балнеоложкия туризъм в България
Осъзнаването на покупката на туризъм, мотивация, нагласа
Развитие на туризма в България
Продажби на оферти и услуги
Основни методи за рационализиране на управлението на промените и риска


Изтегли рефератаОсновни методи за рационализиране на управлението на промените и риска - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия