Концептуална основа на диагностично-консултатантската дейност

Диагностичният анализ на външните и вътрешните променливи е предназна­чен да ориентира управляващите да оценят организационния си потенциал и ка­пацитета за неговата употреба, развивайки обекта на диагностика като систе­ма, включваща развитието на отличаващите го „потенциали за успех". Именно чрез тях впоследствие ще се достигне до изграждане на ново или до съществено усъвършенстване на наличното „ядро на способностите", което е решаващото и трайно конкурентно предимство.

1


Други реферати:
Левски-човек без грешки
Кои са основните резултати значение от вътрешната политика и административните реформи на българските владетели през първата половина на IX век
Империята на Александър Македонски
Изходно положение след Втората световна война
Идеалната държава според Платон и Аристотел


Изтегли реферата



Идеалната държава според Платон и Аристотел - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия