Кондензация. Облаци

Кондензация. Облаци и облачност. Валежи.Кондензация- Поради силно нагряване на отделни участъци от земната повърхност се нагрява и приземния въздух. Дискретни елементи, наречени термици - прегрети въздушни обеми (мехури) влажен въздух започват да изплуват нагоре. Когато температурата в термика се понижи до определен стойност, започва кондензация и се образуват водни капки, т.е термика се превръща в облак. Когато кондензацията протича на земната повърхност се образува роса и слана. Процесът, при който вместо капчици направо се образуват ледени кристали, се нарича сублимация.

Облаци : Класификация

Според състава си облаците се делят на три групи: водни, които се състоят от само от водни капки, ледени - от ледени кристалчета и смесени - състоящи се от преохладени капки (капки, които съществуват при температура по-ниска от 0 С) и ледени кристали.

Въпреки голямото разнообразие на външните белези на облаците - форма, дебелина, височина над земната повърхност, е направена и международно приета морфологична класификация според техния вид и височина. Според нея облаците се делят на 4 семейства, десет рода и многобройни видове и разновидности. Наименованията на облаците имат латински произход и отразяват външния им вид.

Българско название

Латинско название

Символ

Семейство I - високи облаци

Н0 > 6 км (H0- долна граница на облака)

 

Род 1 - перести

Cirrus

Ci

Род 2 - пересто-купести

Cirrocumulus

Cc

Род 3 - пересто-слоести

Cirrostratus

Cs

Семейство II - средни облаци

2 км < Н0 < 6км

 

Род 4 - високо-купести

Altocumulus

Ac

Род 5 - високо-слоести

Altostratus

As

Семейство III - ниски облаци

Н0 < 2 км

 

Род 6 - слоесто-купести

Stratocumulus

Sc

Род 7 - слоести

Stratus

St

Род 8 - слоесто-дъждовни

Nimbostratus

Ns

Семейство IV - облаци с вертикално развитие

 

 

Род 9 - купести

Cumulus

Cu

Род 10 - купесто-дъждовни

Cumulonimbus

Cb

Високи облаци - образуват се от ледени кристали, много са тънки и от тях не вали.

1. Перести облаци (Cirrus) - отделни почти прозрачни нежни облаци с нишковидна или влакнеста структура. През тях се виждат добре луната и слънцето.

2. Пересто-купести облаци (Cirrocumulus) - тънък прозрачен облачен слой, състоящ се от отделни парцали или малки кълбета, разположени на групи или редове.

3. Пересто-слоести облаци (Cirrostratus) -тънка, прозрачна бяла облачна покривка. През тези облаци се наблюдава характерно оптично явление - хало - кръгове около Слънцето и Луната, които се явяват резултати от пречупването на светлината от ледените кристали. При приближаване на топъл фронт тези облаци се вплътняват поради образуването на повече ледени кристали. Вследствие на това халото постепенно изчезва и Слънцето (или Луната) стават по-малко забележими.

Средни облаци - състоят се предимно от водни капки, но при ниски температури съдържат и ледени кристали.

4. Висококупести (Аltocumulus) - бели или сиви облаци във вид на слой, който се състои от редове или отделни кълба, между които обикновено се вижда небето. Наличието на такива облаци в топла и влажна утрин показва, че атмосферата е нестабилна и обикновено са предвестници на валеж в следобедните часове.

5. Високо-слоести (Altostratus) - сива облачна пелена с влакнеста структура. Слънцето и Луната прозират през нея във вид на светли петна, понякога доста слаби.

Ниски облаци - състоят се предимно от водни капки, но при ниски температури съдържат и ледени кристали.

6. Слоесто-купести облаци (Stratocumulus) - нисък облачен слой, който се състои от редове, валове или отделни елементи, едри и плътни, имащи сив цвят, на места доста тъмен.

7. Слоести облаци (Stratus) - еднороден облачен слой със сив цвят, който може да покрива цялото небе. Понякога е разположен много ниско над земята - на 50-100 м. От такива облаци може да ръми или да падат дребни снежинки.


Други реферати:
Mикроконтролери 68HCXX (Motorola)
Интерфейси в GSM мрежите
Курсова работа по мултимедия
GPS навлиза в бизнеса и бита
Автоматични системи за управление на технологичните процеси


Изтегли рефератаАвтоматични системи за управление на технологичните процеси - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия