Консултираща система


КУРСОВА РАБОТА
по експертни системи

тема: Консултираща система „Избиране на коне”


Добрич

Съдържание

І. Общи положения

ІІ. Разработване на консултираща система „Избиране на коне”

ІІІ. Описание на работата на системата

Приложение: Програмен код на консултираща система „ Избиране на коне ”І. Общи положения

Експертната система (ЕС) е компютърна програма, която съдържа знания и извършва логически извод относно специализирана предметна област с цел решаване на определени задачи или даване на подходящи съвети. По обхвата, обема, съдържанието, структурата и организацията си знанията на една ЕС са сравними с тези на хората – експерти в съответната предметна област. Идеята на експертните системи е да се направят


Други реферати:
Информационните системи
Модулността, като подход и средство за изграждане на програми
Тракийският хищник
Настройка на домашна WI-fi мрежа
Обработка на текстова информация


Изтегли рефератаОбработка на текстова информация - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия