Консултираща система


КУРСОВА РАБОТА
по експертни системи

тема: Консултираща система „Избиране на коне”


Добрич, 2006

Съдържание

І. Общи положения

ІІ. Разработване на консултираща система „Избиране на коне”

ІІІ. Описание на работата на системата

Приложение: Програмен код на консултираща система „ Избиране на коне ”І. Общи положения

Експертната система (ЕС) е компютърна програма, която съдържа знания и извършва логически извод относно специализирана предметна област с цел решаване на определени задачи или даване на подходящи съвети. По обхвата, обема, съдържанието, структурата и организацията си знанията на една ЕС са сравними с тези на хората – експерти в съответната предметна област. Идеята на експертните системи е да се направят


Други реферати:
Кибернетика
Мултимедия в Windows Vista
Изисквания при техническото оформление и представяне на презентация
Информационни системи с бизнес информация
Конвертиране на таблица в текст и обратно


Изтегли рефератаКонвертиране на таблица в текст и обратно - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия