Контрол и диагностика на компютърни системи-Everest Ultimate Edition

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

Център по информатика, технически и природни наукиКУРСОВА ЗАДАЧА

по

Контрол и Диагностика на компютърни системи
Тема:

Everest Ultimate Edition


Съдържание на обяснителната записка:


  1. Място на разглеждания метод / процедура, технология / в групата на средствата за контрол и диагностика на компютърни системи.

  2. Същност.

  3. Приложение.

  4. Списък на използваната литература.Проектът се представя във вид на:


  • Напечатан текст

  • Файл на магнитен / оптичен носител

  • Презентация на PowerPointДата на задаване:……………. Студент:……………………

Дата на предаване:………….. Преподавател:…………….

/доц. Моллова/


Everest Ultimate EditionДруги реферати:
My points of view about “ Ivanhoe
Negotiations in English
Notre dame
Otitis externa
Reform Judaism in the 19th Century


Изтегли рефератаReform Judaism in the 19th Century - Facebook Image
Сайтът се поддържа от DH Studio | pomagalo1.com © 2012 | Общи условия